Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informe municipal d’integració social de persones estrangeres

Servei responsable

Servei responsable

Feminismes i LGTBI

En termini
Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet sol·licitar l'informe municipal sobre la integració social de persones estrangeres.

Aquest informe facultatiu servirà per acreditar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d’altri i treball per compte propi).
 

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona estrangera empadronada en un municipi de Catalunya que pretengui renovar la seva autorització de residència temporal i que no compleixi algun dels requisits previstos per a la renovació de l'autorització.

Formes de tramitació

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:

 1. Descarregueu els models de sol·licitud i annexos del tràmit que trobareu a la secció Documentació.
 2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
 3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
 4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
 5. Feu clic en continuar.
 6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.

Una vegada es registri correctament, rebreu el justificant de registre electrònic.

Per realitzar aquest tràmit cal sol·licitar cita prèvia.

Consulteu l'adreça i horari de les nostres oficines d'atenció ciutadana.

El dia de la cita adreceu-vos a l’OAC amb el model de sol·licitud emplenat i signat.  Assegureu-vos de portar la documentació necessària per poder fer el tràmit.

Terminis

 En qualsevol moment

Documentació a aportar

En el moment de la presentació de la sol·licitud model no és necessària la presentació de documentació.

El sol·licitant presentarà, el dia de l'entrevista, la documentació següent:

 • Sol·licitud de la Generalitat, INF03 emplenada. La trobareu dins l'apartat 'Presencialment' de la pàgina: gencat.cat - Sol·licitud d'informe d'integració social (renovació de residència temporal).
 • Original i fotocòpia del NIE
 • Original i fotocòpia de totes les pàgines del passaport
 • Fotocòpia compulsada dels documents que justifiquin la participació en accions formatives en general (si n’ha fet).
 • Fotocòpia compulsada justificants de cursos de coneixement de la llengua (si n’ha fet).
 • Fotocòpia compulsada de justificants de coneixement de la societat catalana (la participació a activitats culturals, xerrades, entitats... si n’ha fet).
Quin cost té i com es pot fer el pagament

Gratuït

 

Informació d'interès
 • Des de Benestar Social ens posarem  en contacte amb la persona sol·licitant per tal de concertar dia i hora per fer una entrevista.
 • Des del servei gestor es contactarà amb la persona sol·licitant en el moment que es disposi del justificant d’enviament de la sol·licitud d’arrelament al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.
 • Des del Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, s'emetrà un informe d’arrelament favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la integració social de la persona interessada.
 • L’informe es fonamentarà en la documentació presentada i, si cal, en la informació consultada a altres administracions i organismes.
 • Aquest informe s’enviarà a l’Oficina d’Estrangers i a la persona estrangera sol·licitant per correu certificat a l’adreça que hagi fet constar en el formulari de sol·licitud de l’informe d’arrelament.