Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Declaració d'accessibilitat

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web i les seves aplicacions per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016 i el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica als llocs web de https://santquirzevalles.cat, excloent els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme (el 100% de les pàgines compleixen el nivell d’adequació estimat amb un resultat: AA) amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen al bloc de contingut no accessible.

Contingut accessible

icona navegació i dispositius mòbils

Navegadors i dispositius

La pàgina es visualitza correctament en diferents navegadors i dispositius mòbils.

icona estructura coherent de la web

Estructura coherent

Estructura coherent: assegura la consistència al lloc web. L'estructura és coherent a totes les pàgines (menús, encapçalaments, llistats, etc), s'ofereix una experiència d'usuari gratificant i es permet saltar continguts genèrics i localitzar continguts dins del lloc web de manera àgil i accessible.

Encapçalaments i etiquetes: s'assegura que els textos dels encapçalaments i les etiquetes descriuen realment el contingut.


icona controls per contingut en moviment

Controls per a continguts en moviment

Gestos del punter: és possible navegar amb tan sols un punter sense requerir accions de tipus "multipunt" o basat en ruta.

Contingut en moviment: sense elements que parpellegin.

icona títol de pàgina

Títol de pàgina

Títols de pàgina representatius.


icona alternatives textuals a les imatges

Alternatives textuals

Ús d'alternatives textuals en imatges quan no són decoratives, i en imatges de text. S'eviten les imatges de text sempre que sigui possible. Etiquetatge de forma que aquest es correspon amb el contingut.

icona identificacio

Identificació

Bon contrast de color: amb una ràtio de contrast que compleix les pautes.

Identificació: s'evita l'ús del color com a únic mètode per transmetre informació; els usuaris poden fer ús del contingut, independentment de la seva forma, mida, localització o orientació.


icona formularis

Formularis

Contenen etiquetes/instruccions associades correctament per visualitzar-se correctament fins i tot canviant el format de presentació. No es produeixen canvis de context en cap formulari.

icona navegació per teclat

Navegació

Navegació pel teclat: és fluida, segueix l'ordre visual.

Navegador HTML5: es poden obtenir actualitzacions de navegadors a les seves pàgines web.

Pel correcte funcionament: el navegador ha de tenir activat l'ús de JavaScript i de galetes.


icona ampliació

Ampliació

Ampliar text: el web permet ampliar-ne les fonts i la mida des de les opcions del navegador sense pèrdua de llegibilitat.

icona finalitat dels enllaços

Finalitat dels enllaços

Es procura sempre descriure la finalitat dels enllaços.

Contingut no accessible

 • Alternatives textuals: algunes imatges, imatges de text i icones no contenen alternatives textuals.
 • Agrupació estructural: en algunes pàgines s’utilitzen molts “br” als paràgrafs per fer el salt de línia.
 • Alguns enllaços podrien no tenir definit el propòsit específic de manera textual o que hi manqui la descripció.
 • Alguns vídeos pregravats en el lloc web no disposen d’àudio descripció o mitjans alternatius.
 • Falsos positius:
  • “1.14 Compatibilitat” (nidació incorrecte d’etiquetes): és un error que apareix a totes les pàgines, però el codi és correcte.
 • No es pot corregir:
  • “1.4 Taules de dades”: aquest és un error del “datepicker”, un plugin extern i no es pot modificar, de moment.
  • “1.9 Formularis i etiquetes” i “1.10 Formularis i estructura”: aquest és un error del “datepicker”, un plugin extern i no es pot modificar, de moment.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 27 de febrer de 2024

El mètode que s'ha fet servir per preparar la declaració ha estat una autoavaluació que ha fet el mateix Ajuntament, amb col·laboració de l’empresa contractada (Ecityclic).

Última revisió de la declaració: 27 de febrer de 2024

Observacions i dades de contacte

Per fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre), com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatiu a l’accessibilitat del lloc web

Es pot presentar una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/ 2018, així com una sol·licitud d'informació relativa a continguts exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 i exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat.

En la Sol·licitud d’informació accessible s’ha de concretar amb tota claredat els fets, les raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Es pot fer a través del formulari d’atenció i/o la bústia de queixes i suggeriments

Les comunicacions seran rebudes i tractades pels serveis municipals d’Informàtica i Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Si necessiteu informació en un format accessible, contacteu a través del correu ajuntament@santquirzevalles.cat indicant:

 • Enllaç (URL) del contingut
 • El vostre nom i correu electrònic
 • El format en què necessiteu la informació

Procediment d’aplicació

Si davant una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment, podrà començar-la en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

En tal cas, i tal com s’estableix en la directiva europea (article 7, apartat 1, lletra c), pot fer una reclamació al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital – Secretaria General d’Administració Digital.

Contingut opcional

L’Ajuntament de Sant Quirze treballa per complir en el grau més alt possible els requisits d’accessibilitat per facilitar l’accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, amb independència de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió).

D’acord amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell del 26 d’octubre de 2016, els webs i les aplicacions mòbils del sector públic han de ser accessibles. Accessibilitat que s’ha d’aconseguir d’acord amb la norma UNE-EN 301-549:2019 “Requisits d’accessibilitat de productes i serveis TIC”. Aquesta norma es basa principalment en el Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) publicades pel World Wide Web Consortium (W3C) l’agost de 2018.

Aquest portal fa servir el sistema de gestor de continguts Plone que és programari lliure. Compleix les Directrius per a l'accessibilitat del contingut web (WCAG v2.0) nivell 'AA' per a persones amb discapacitat, incloses les persones cegues i amb baixa visió, sordes i amb pèrdua auditiva, amb trastorns de l'aprenentatge, amb limitacions cognitives, amb moviment limitat, amb dificultats en la parla, fotosensibles i amb qualsevol combinació de les discapacitats anteriors.

També és accessible per a autors de contingut amb discapacitat segons el nivell 'AA' de les Directrius d'accessibilitat per a eines d'autor (ATAG 2.0).

Aquest portal està dissenyat per a atendre la diversitat de maneres en què hom accedeix i usa Internet.

Aquest portal fa servir tecnologies d'accessibilitat seguint les bones pràctiques actuals recomanades per WAI-ARIA; no obstant això, els estàndards del portal i els continguts varien al llarg del temps. Si trobeu que aquest portal no valida correctament, contacteu la unitat responsable d'accessibilitat.