Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Avís legal

Condicions d'ús dels continguts dels web de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i informació sobre dades facilitades

L'accés i ús de la seu electrònica (web de l'Ajuntament) implica l'acceptació de la persona usuària de manera expressa i sense reserves de les condicions del avís legal vigent.

Titularitat

És de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, pel seu domini (https://www.santquirzevalles.cat) i el d’altres entitats vinculades.

Objecte

Informar de les condicions i termes generals que regulen l'accés, la navegació i l’ús del portal d'internet de l’Ajuntament. D'acord amb la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic "S'entén per portal d'internet el punt d'accés electrònic la titularitat del qual correspongui a una administració pública, organisme públic o entitat de dret públic que permet l'accés a través d'Internet a la informació publicada i, si escau, a la seu electrònica corresponent".

Per tant, l'àmbit d’aplicació inclou el conjunt de pàgines web agrupades en un domini d’internet que permet l’accés en línia a la informació publicada. En aquest sentit, es consideren inclosos tots els subdominis, micro llocs o aplicacions que es trobin sota el domini del portal, així com els diferents serveis o continguts que es puguin obtenir a través de la utilització del mateix. La Seu Electrònica de l'Ajuntament, permet l’accés electrònic de la ciutadania a la informació, als serveis i tràmits electrònics de l’Ajuntament, la qual és de lliure accés i no exigeix la prèvia subscripció o registre de la persona usuària, excepte que per raons de seguretat i privacitat.

La finalitat del portal és avançar cap a una administració oberta i en línia, en el sentit de subministrar informació sobre els diferents serveis que es dona a la ciutadania, facilitar l’accés de qualsevol persona interessada en la informació sobre la vila, difondre les activitats i serveis oferts, així com fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció amb la ciutadania dins de l’àmbit de les seves competències.

Condicions i termes generals d'ús

L’accés i utilització atribueix la condició d’usuari/ària del mateix i comporta l’acceptació plena i sense reserves de les condicions generals i particulars, que si escau regeixin la prestació dels serveis que es disposessin en el lloc web, sense perjudici de l'atenció i compliment per part de la persona usuària de les condicions fixades i previstes pels llocs web hiper vinculats des dels dominis del portal, de les quals no respon l’Ajuntament.


Tant l’accés com l’ús de la informació continguda en la página web són d’exclusiva responsabilitat de l'usuari/ària. En tot cas, es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ofereix a través de la seu electrònica i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu les següents:

  • No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
  • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícita o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, d'apologia del terrorisme, pornogràfic o inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.
  • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma. En conseqüència, l'usuari/ària no podrà intentar accedir i, si escau, utilitzar les claus d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'Ajuntament o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament d'aquests.
  • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’Ajuntament o qualssevol tercers.
  • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.
  • No utilitzar els serveis oferts en el portal amb l'objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.
  • No fer ús de framing, és a dir, la utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que pugui alterar el disseny, configuració original o els continguts del portal sota la seva titularitat.

En cas de contravenir les condicions anteriors, el consistori es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de manera immediata i sense previ avís, l'accés i ús de la pàgina web i, si escau, per a retirar els continguts, presumpta o declaradament il·legals, ja ho realitzi al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d'autoritat competent. Així mateix, per tal de prevenir l’ús abusiu o robotitzat del portal, l’Ajuntament es reserva el dret a realitzar canvis tècnics en tots els llocs web dels que és titular sense avís previ, amb la finalitat de preservar la disponibilitat del mateix.