Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla d'Actuació Municipal (PAM)

Full de ruta de l'acció de govern, objectius i prioritats

Què és un PAM?

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és un full de ruta, que pretén fixar uns objectius de municipi amb una cronologia per aconseguir-los, així com l’activitat i accions emprendre per tal d’assolir-los.

El PAM és un element viu, revisable i per tant modulable a qualsevol necessitat i/o oportunitat que es consideri positiva a l’hora de ser incorporada.

El Pla d'Actuació Municipal 2023-2027

El PAM, del mandat 2023-2027, és el compromís de l’equip de persones que conformem el govern municipal que es pot sintetitzar en els eixos següents: les persones al centre, l'Agenda 2030 i les Polítiques econòmiques i administració digital.

PAM_2023_27.jpg


És una eina de govern pública per a la gestió de les polítiques municipals per atènyer els objectius i accions plantejades per aquest proper mandat, i pel qual, el conjunt de l’organització municipal s’ha dotat, els darrers anys, d’una cultura de gestió que facilita la transparència i la participació ciutadana.

Per consegüent, el PAM és un exercici de pròpia organització, de plasmació d’un programa d’acció política compartit entre les tres forces que conformem el govern actual, d’acord amb els programes amb els que ens vàrem presentar el maig de 2023 i, s’esdevé així, en un exercici de transparència i informació davant el conjunt de la ciutadana. Un document que entenem que ha de ser una porta oberta a la ciutadania perquè es faci partícip de les petits i grans decisions d’aquest mandat, que han de fer de Sant Quirze del Vallès un millor lloc on viure junts.

El Pla d’Actuacions Municipal 2023-2027 es determina en:

  • 3 grans eixos o línies d’actuació estratègica.
  • 11 projectes de mandat.
  • 24 àmbits d’actuació sectorial.
  • 23 espais de participació ciutadana.
  • 330 propostes d’actuacions.

Pots consultar el seu contingut al document relacionat, el qual s'ha donat compte al Ple del 28 de desembre de 2023.

PAM_2023_27_paraules.jpg