Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla de Mesures Antifrau

Sistema d’integritat institucional del consistori i dels seus ens vinculants amb l’objectiu de concretar les mesures de control del risc de frau

L’Ajuntament ha reafirmat la seva declaració institucional antifrau, a través d'un decàleg, el qual es va aprovar en sessió plenària per unanimitat.

Així, s'estableix el Sistema d’Integritat Institucional basat en el Pla de Mesures Antifrau del consistori i dels seus ens vinculants o dependents amb l’objectiu de concretar les mesures de control del risc de frau, amb especial èmfasi en l’àmbit de l’execució dels fons europeus.

El Pla es fonamenta en els principis de la integritat, la imparcialitat i objectivitat, la transparència, la bona gestió financera, la protecció dels interessos financers de la Unió Europea, el compromís amb el resultat i la rendició de comptes.

S'articula al voltant de les quatre fases del cicle de gestió del risc del frau amb la finalitat de prevenir, detectar, corregir i perseguir les irregularitats.

Mesures de prevenció

Mesures de detecció

 • Bústia Ètica com a canal extern segur de denúncia anònima (2022).
 • Impuls de creació d’un canal intern per a la gestió i presentació de dilemes ètics
 • Previsió d'un llistat de banderes vermelles que actuï com un sistema d'alertes.
 • Introducció d'eines de gestió de dades i traçabilitat per detectar possibles irregularitats.

Mesures de correcció

 • La retirada dels projectes, o de part d'aquests, afectats pel frau
 • Adopció d'altres mesures de correcció complementàries.
 • La correcció dels conflictes d’interessos (abstenció).
 • La gestió davant de conflictes d'interessos o indicis de possible frau o corrupció.

Mesures de persecució

 • Possibilitat d’incoar els procediments disciplinaris o sancionadors.
 • La comunicació dels fets produïts.
 • Les mesures adoptades a les autoritats competents.
 • La presentació de denúncia davant de les autoritats, així com la fiscalia o els tribunals.

Per últim, s’assenyalen els instruments addicionals que es complementen amb un conjunt d'accions i eines de prevenció, així com un glossari de termes.

Tot i que la l’Ajuntament s’ha dotat d’instruments per a la promoció i l’assoliment del bon govern i la transparència de la seva actuació corporativa i de la seva gestió ordinària, actualment cal articular un conjunt ampli d’instruments, eines i processos que s’ha proposat que s’integrin en un sistema d’integritat institucional, mitjançant el Pla de Mesures Antifrau, de manera que aquest sigui el marc en el qual es defineixin les operatives d’actuació i es concreti el compliment de les previsions normatives i procediments existents al respecte.

L'anunci de referència, amb l'aprovació definitiva, s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).