Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Política de privacitat

La política de privacitat o la protecció de dades personals regula el tractament de la informació que realitza l’Ajuntament als seus portals web, garantint els nivells segurs i adequats

aquest enllaç

El consistori es compromet a respectar la confidencialitat i protegir les dades personals establertes a les normes vigents

1.- Identitat del responsable de tractament


El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.santquirzevalles.cat és:

 • Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
 • Plaça de la Vila, 1, 08192, Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
 • CIF: P0823800H
 • Telèfon: 937216800
 • Correu electrònic: protecciodedades@santquirzevalles.cat
 • Delegat de Protecció de Dades: Hugo Barrós

Disposes de més informació a Portal Municipal de Transparència.

2.- Finalitat dels tractaments de dades

Les dades que facilites a l’Ajuntament per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida, es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que sol·licites.

En cadascun d'aquests mitjans t’informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si has autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les teves dades:
 

Tractament Per a què farem servir les teves dades Quant de temps conservarem les teves dades
Prestació de serveis i tràmits municipals

Tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagis sol·licitat. Les teves dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències de l’Ajuntament.

Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les teves dades, no obstant això es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i Taules d’Avaluació Documental de la Generalitat de Catalunya
Subscripcions
Et remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les teves dades no seran cedides a tercers.
Les teves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en aquell moment es suprimiran.

Pot sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Activitats
Tractarem les teves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament. Les teves dades no seran cedides a tercers.
Un cop finalitzi l’activitat no es farà ús de les teves dades, no obstant això es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i aules d’avaluació documental de la Generalitat de Catalunya.
Bústia de contacte, queixes o suggeriments Tractarem les teves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les teves dades no seran cedides a tercers
Les teves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades.
 
Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Borsa de Treball
Tractarem les teves dades per a la gestió d’ofertes laborals que hi hagin disponibles. Les teves dades seran cedides a les empreses per les que mostri interès a la seva proposta laboral.
Les teves dades personals es conservaran fins al moment en què es doni de baixa de la Borsa de Treball. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Participació Ciutadana
Tractarem les teves dades per a la gestió de la participació i deliberació amb la ciutadania. Les teves dades no seran cedides a tercers.
Les teves dades personals es conservaran dins de cada procediment de participació. Quan aquests finalitzin es suprimiran.


Únicament es tractaran les dades que hagi facilitat per la finalitat que se't va informar i va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les teves dades i no es cediran les dades a tercers excepte que ho hagis autoritzat expressament. Per a més informació, pots consultar el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament.

També pots accedir a la política de privacitat de la societats municipals següents:

 • COMU Sant Quirze del Vallès, SLU, a través d'aquest enllaç.
 • Serveis Municipals Sant Quirze, SLU (SQV Aigua), mitjançant aquest enllaç.

La base legal per tractar-les és l'exercici de les competències pròpies de l’Ajuntament i portar a terme la prestació dels serveis que ens has sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les teves dades.

Com a persona usuària ens proporciones les teves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari/ària ha de ser veraç. La persona usuària és l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari/ària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

3.- Els seus drets en facilitar les teves dades

En qualsevol moment pots sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les teves dades, exercint els següents drets següents:

 • Accés a les teves dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem.
 • Rectificar les teves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les teves dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.
 • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les teves dades.
 • Portabilitat de les teves dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei, malgrat en general no és exigible a les administracions públiques en l’exercici de les seves competències.

4.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitges conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès pots posar-te en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD), a l’adreça de correu electrònic protecciodedades@santquirzevalles.cat, o bé per correu postal a l’atenció del DPD, a l’adreça de la seu de l'Ajuntament de la Plaça de la Vila, 1, 08192, Sant Quirze del Vallès (Barcelona).

5.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si consideres que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa  pots dirigir-te a l'objecte d’interposar-hi una reclamació.