Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Calendari de festius

Aquests són els dies inhàbils a Sant Quirze del Vallès

L’article 30 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que cada seu electrònica en la que estigui disponible un registre electrònic determinarà, atenent a l’àmbit territorial en el que exerceix les seves competències el titular d’aquesta, els dies que es consideraran inhàbils.

En compliment del que estableix aquest precepte, es detalla a continuació el calendari de dies inhàbils corresponents al 2023 per a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a efectes de còmputs de terminis.

1. Són dies inhàbils:

A tot el territori espanyol: els dissabtes i diumenges i els dies declarats com a festes d’àmbit estatal no substituïbles o sobre les que la totalitat de les Comunitats Autònomes no ha exercit la facultat de substitució.
En l’àmbit territorial de Catalunya: aquells dies determinats per Catalunya com a festius.
En l’àmbit territorial de Sant Quirze del Vallès: 2 dies festius locals, que normalment coincideixen al maig quan es celebra l'Aplec de la Salut i al setembre per la Festa Major.

2. Els dies inhàbils a què es refereix l’apartat 1 es recullen, especificats per mesos en el calendari anual que es detalla a continuació:

CALENDARI DE FESTIUS 2023

Els dies inhàbils per al municipi de Sant Quirze del Vallès al 2023 són:

6 de gener, divendres (Reis)
7 d’abril, divendres (Divendres Sant)
10 d’abril, dilluns (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig, dilluns (Dia del Treball)
15 de maig, dilluns (Aplec de la Salut)*
15 d'agost, dimarts (l'Assumpció)
4 de setembre, dilluns (Festa Major de Sant Quirze del Vallès)*
11 de setembre, dilluns (Diada Nacional de Catalunya)
12 d'octubre, dijous (Festa Nacional d'Espanya)
1 de novembre, dimecres (Tots Sants)
6 de desembre, dimecres (Dia de la Constitució)
8 de desembre, divendres (La Immaculada Concepció)
25 de desembre, dilluns (Nadal)
26 de desembre, dimarts (Sant Esteve)

*Festius locals a Sant Quirze del Vallès