Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comerç

A l'hora de comprar joguines, aneu amb mil ulls

Recomanacions a l'hora de comprar-ne


A l'hora de comprar joguines, aneu amb mil ulls

La campanya de Nadal ja ha començat als diferents establiments comercials, motiu pel qual l'Agència Catalana de Consum fa una sèrie de recomanacions perquè puguem fer una compra segura i adequada.

A l'hora de triar una joguina, és important pensar que ha de servir per divertir els nens i nenes i ha ser adequada per l'edat i la maduresa dels infants als que va adreçada. Cal valorar els continguts del joc i els aspectes educatius que se'n deriven, com ara la distinció sexista, que caldria evitar de la mateixa manera que la incitació a la violència. Abans de comprar, val la pena llegir les etiquetes, les regles i les instruccions del joc. 
Etiquetatge i embalatge
També és important fixar-nos en l'etiquetatge i l'embalatge, que de vegades ens pot despistar després de muntar el producte que hem adquirit per no coincidir amb les dimensions que ens esperàvem.
Les dades mínimes obligatòries que han d'aparèixer en l'etiquetatge són la marca CE (que significa que la joguina compleix les exigències essencials de seguretat contingudes en lesnormes comunitàries), el nom i la marca del producte, la raó social i l'adreça del fabricant o importador o venedor, i les instruccions i advertències d'ús i restriccions d'edat, si n'hi ha.
Advertències
Les advertències d'algunes joguines s'han de seguir quan s'hi juga, com és el cas de la restricció de joguines petites per als infants inferiors a 3 anys o no jugar amb joguines voladores, com ara els estels, prop de línies elèctriques. Les joguines que reprodueixen equips de protecció (cascs, ulleres i màscares) no proporcionen cap protecció en cas d'accident i pel que fa a les nàutiques, s'han de fer servir per l'infant mentre faci peu i sempre que estigui vigilat. En el cas dels articles inflables que no siguin flotadors, cal indicar que no es poden utilitzar com a tals.
Joguines elèctriques
Les joguines de funcionament elèctric han d'especificar la potència màxima, la tensió d'alimentació que necessiten i el consum energètic que fan. 
Joguines fusta i cartró
Els materials renovables, com ara la fusta i el cartró, tenen usualment un impacte ambiental més baix en el procés de fabricació que els que es fan mitjançant processos industrials. A l'hora d'adquirir-ne, estarem fent un gest pel medi ambient.
Els videojocs són una joguina?
El videojoc no és una joguina, és un producte d'oci interactiu. A l'hora de comprar-ne cal ser prudents i reflexius, valorar en tot cas la seva conveniència. Cal informar-se bé de tot el ventall que hi ha al mercat i triar el més adequat a l'edat, personalitat i sensibilitat de l'úsuari, especialment si és menor d'edat.
A l'etiquetatge, els videojocs han d'incloure el Codi PEGI, un codi de conducta de la indústria europea del software interactiu que regula la classificació per edats, l'etiquetatge, la promoció i la publicitat d'aquests productes. Els codi classifica els videojocs per edats.
Com en qualsevol producte, tant quan adquiriu joguines com videojocs, conserveu la factura i el tiquet de compra, són la vostra garantia i el document per fer una reclamació quan escaigui.
Més informació: Guia per a l'elecció i ús de videojocs i Llistat de recomanacions a l'hora de comprar joguines