Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

L’Ajuntament denuncia el Conveni col•lectiu

Els vigents Acord i Conveni estan tàcitament prorrogats des del 31 de desembre de 2005


L’Ajuntament denuncia el Conveni col•lectiu

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha denunciat avui el conveni col•lectiu. Els representants dels empleats municipals han estat notificats per l’Alcaldessa sobre aquesta denúncia del Conveni Col•lectiu del Personal Laboral i de l’Acord de Condicions de Treball del Personal Estatutari al servei de l’Ajuntament.

Els vigents Acord i Conveni, que estan tàcitament prorrogats des del 31 de desembre de 2005, són instruments que no responen a l’actual realitat laboral i econòmica de les administracions públiques ni encaixen amb el marc normatiu resultant de l’aplicació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (Llei 7/2007, de 12 d’abril). Per aquest motiu, l’Ajuntament, promou la negociació d’un nou Acord/Conveni, i emplaça a la representació sindical a una sessió de constitució de la Mesa de Negociació, pel proper dia 12 de desembre de 2011.

Així mateix, l’Ajuntament ha informat a la representació sindical que durant el temps en què no s’arribi a un nou Acord/Conveni es mantindran intactes les clàusules normatives.