Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Economia

El pressupost de l’Ajuntament de Sant Quirze serà de 17.631.642 €, 1,2 milions inferior a l’actual

Durant el primer trimestre del 2012 s’aprovarà un annex d’inversions, un cop s’hagin aclarit les incerteses en els diferents programes, subvencions i pressupostos de la resta d’administracions


El pressupost de l’Ajuntament de Sant Quirze serà de 17.631.642 €, 1,2 milions inferior a l’actual

El ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha aprovat el pressupost per a 2012, que se situa en 17.631.642,07 €, pel que fa a les despeses, més d’un milió dos-cents mil euros inferior al de l’any passat. Els grups municipals de CiU, PSC-PM i PP han votat a favor del nou Pressupost, que dóna resposta a la necessitat de continuar reduint la despesa estructural de l’Ajuntament. L’Ajuntament de Sant Quirze l’any 2005 va aprovar un pressupost de 23,1 milions d’euros, i l’any 2006, de 22,1 milions d’euros. Els pressupostos del mandat passat, ja immersos en la greu crisi econòmica general que afecta tota l’economia, van anar reduint-se fins arribar als 18,8 milions de l’any 2011, i de nou, amb un nou exercici de reajustament, els 17,6 milions d’euros que s’han aprovat pel 2012. Tal com es va manifestar des del govern local, la crisi econòmica, la manca de recursos i la dificultat de crèdit han obligat a variar i repensar el paper de l’administració, de manera que cada any el pressupost és inferior al de l’any anterior, i en canvi l’exigència dels serveis ha de ser la mateixa.

En aquest sentit, alguns capítols de despesa estructural, com el capítol 1 referent al personal, s’ha reduït un 5,47%. Així mateix, l’apartat de transferències i subvencions s’ha vist reduït en un 24%. El capítol II, de despesa de béns corrents i serveis, és l’únic que creix de forma molt moderada i ho fa en un 3,93€, arribant als 7.129.957,52€. En els darrers anys aquest capítol s’ha mantingut pràcticament congelat, tot i haver donat cobertura a increments de l’IVA, increments de cànons (aigua i escombraries), augments de serveis (noves zones del municipi on s’han regularitzat els serveis o nous equipaments i edificis), revisions de preus, etc. La política desenvolupada durant els darrers anys de dur a terme concursos públics i posar al dia els serveis ha permès ara continuar i/o augmentar el nivell i la qualitat i alhora mantenir i/o reduir el preu.

Respecte les inversions, cal destacar que s’han pressupostat només aquelles que els contractes obliguen i que suposen un total de 198.000€. A finals del primer trimestre, quan les incerteses sobre els pressupostos de la resta d’administracions que ens afecten hagin desaparegut (Diputació, Generalitat, i Govern de l’Estat) l’Ajuntament aprovarà un annex d’inversions.

El Pressupost de 2012 també contempla els crèdits. L’Ajuntament de Sant Quirze compta amb una molt bona ràtio de deute: el màxim legat se situa en el 110% i l’endeutament de l’Ajuntament es troba actualment en el 47,26%, és a dir, el deute real es troba en poc més de 7 milions d’euros. Aquest increment de la ràtio és motivada per la disminució del pressupost, i no pas per la contractació de noves operacions.

Així mateix, el pressupost d’ingressos previst per l’any 2012 és de 17.873.337,98, provocant un superàvit de poc més de 240.000 euros, destinat a cobrir el romanent líquid negatiu de tresoreria del darrer pressupost liquidat, que era d’aquesta quantitat.

Finalment, cal remarcar que el pressupost de la Societat Municipal COMU per a 2012 és de 3,9 milions d’euros, que es destinaran bàsicament a la gestió dels habitatges de lloguer i a una nova promoció d’habitatges. Durant aquest any COMU desenvoluparà una nova promoció d’habitatge públic en règim de lloguer i esdevindrà una empresa encara més útil per al municipi mitjançant una diversificació de les seves funcions. Aquest objectiu es complementarà amb la voluntat del govern de crear altres empreses o figures de gestió que ajudin a afrontar millor alguns dels reptes plantejats, sobretot en el camp de la promoció econòmica i l’educació.