Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha decidit resoldre el contracte de concessió administrativa de l’Escola Municipal de Música, gestionada per l’empresa Nous Gravats SCCL

L’empresa Nous Gravats SCCL es troba en una situació econòmica d’insolvència financera i amb un deute de gairebé 500.000 euros


L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha decidit resoldre el contracte de concessió administrativa de l’Escola Municipal de Música, gestionada per l’empresa Nous Gravats SCCL

 L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha decidit resoldre el contracte de concessió administrativa de l’Escola Municipal de Música, gestionada per Nous Gravats SCCL. El motiu d’aquesta decisió ha estat la situació econòmica i financera d’insolvència tècnica de Nous Gravats SCCL, que es desprèn dels informes emesos pels tècnics municipals, de la intervenció de l’empresa i de les comunicacions d’embargament d’altres administracions.

El passat mes de novembre els treballadors de l’empresa van presentar davant el Tribunal Laboral de Catalunya un escrit mitjançant el qual van exposar un conflicte laboral amb l’empresa per impagament continuat de les nòmines dels darrers mesos i per pagament irregular de les retribucions durant els darrers dos anys.
L’Ajuntament, en conèixer que l’empresa comptava amb problemes de liquidesa i en ser convocat a una mesa de mediació, decideix actuar-hi i en el marc del ple de novembre acorda per unanimitat nomenar un Interventor municipal que analitzi la viabilitat de la concessió i la situació econòmica de l’empresa Nous Gravats SCCL, que presta els serveis. Una actuació que es decideix abordar malgrat l’empresa  havia presentat aquests darrers anys tant a l’Ajuntament com al Registre Mercantil uns resultats de final d’exercici amb beneficis. 
Dels informes se’n desprèn una situació d’insolvència financera. Així, en els informes emesos s’ha descobert que existeixen els següents deutes, no comunicats per l’empresa:
Sous i salaris: 71.513,93 €
Seguretat social: 274.099,83 €
Hisenda (IRPF): 72.806,86 €
Creditors diversos: 24.550,93 €
Pòlisses tresoreria: 52.655,00 €
Total: 495.626,55 ,€.
El pressupost anual de la concessió és d’uns 550.000€. De la informació descoberta també es desprèn que l’empresa fa més de 25 mesos que no paga la Seguretat Social dels treballadors i 22 mesos que no paga la Seguretat Social de les tres sòcies. De fet, existeix ja una comunicació d’embargament ja efectiva en contra de Nous Gravats SCCL per un import total del deute pendent de 196.255,11 €.
Hem de recordar que l’actual concessió de l’Escola Municipal de Música finalitzava aquest mes de juny.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès informa que la decisió de resoldre el contracte de Nous Gravats és la millor i la única possible en aquesta situació. La resolució del contracte no implica el tancament indefinit de l’Escola de Música, sinó que és la via per donar la continuïtat a l’escola i al seu projecte pedagògic i musical. Tan bon punt es resolgui la concessió actual l’Ajuntament iniciarà per la via de màxima urgència una nova concessió fins a final de curs, de manera que l’aturada de les activitats no s’allargui més enllà del temps indispensable.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament ha convocat avui a les 20h tots els pares i mares amb alumnes a l’Escola Municipal de Música per tal d’informar-los detalladament. La trobada tindrà lloc al celler de la Masia de Can Barra.
Les persones que tinguin alguna consulta relacionada amb aquest tema, poden fer-la arribar a l'Ajuntament a través d'aquest tràmit: Consultes Escola Municipal Música Can Barra.