Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

L’Ajuntament respon a l’empresa Nous Gravats SCCL respecte les darreres declaracions d’acusacions errònies

Nous Gravats SCCL és actualment concessionària del servei d'Escola de Música


L’Ajuntament respon a l’empresa Nous Gravats SCCL respecte les darreres declaracions d’acusacions errònies

 L’empresa NOUS GRAVATS SCCL, actualment concessionària del servei d’Escola Municipal de Música, ha fet pública una nota en data 8 de març on realitza tot un seguit d’afirmacions i comentaris que són erronis i/o falsos. 

Aquest mateix escrit va ser entrat pel registre municipal i ha estat respost formalment des de l’Alcaldia, especialment pel gran nombre d’afirmacions inexactes que conté. 
Des de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès estem treballant per, en primer lloc, reprendre el servei d’Escola Municipal de Música amb una nova concessió el més ràpidament possible. Malauradament, l’actitud de l’empresa ens ha obligat a portar l’expedient de rescissió de contracte a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, fet que allarga el termini per la resolució del conflicte i que, de ben segur, impossibilitarà contractar una nova empresa aquest curs. Alhora, però, l’empresa NOUS GRAVATS SCCL, actual concessionària, es declara incapacitada per continuar prestant el servei, deixant tots els alumnes sense classe i els professors contractats i els proveïdors sense cobrar, tot i que ha presentat al•legacions que obliguen a allargar el termini per la resolució legal del contracte. 
Aquesta actitud per part de l’empresa concessionària NOUS GRAVATS SCCL implica un greu perjudici per tot l’alumnat de l’escola, al quals se’ls hi trenca el curs; així mateix, aquesta actuació d’abandonament del servei alhora que legalment s’actua per impedir una solució ràpida també suposarà la pèrdua de la subvenció que la Generalitat de Catalunya atorga pel curs de l’escola de Música – si el curs es suspèn, no hi ha dret a cap quantitat en concepte de subvenció-. D’altra banda, a més del perjudici que suposa la suspensió de les classes per part de l’empresa NOUS GRAVATS SCCL, amb la no finalització del curs, aquesta empresa està obligada a retornar els imports de les matrícules a tot l’alumnat. Així mateix, l’empresa NOUS GRAVATS SCCL ha de fer front a tots els deutes contrets amb les empreses proveïdores i amb els treballadors.
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès no arribarà a cap acord de resolució de contracte que pretengui imposar la renúncia a l’exercici de reclamacions i accions judicials per part de l’Ajuntament contra l’empresa NOUS GRAVATS SCCL, atès que des de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ja s’està preparant una demanda per danys i perjudicis contra l’empresa NOUS GRAVATS SCCL, que amb la seva gestió i la seva actitud actual està provocant la suspensió del curs. Així mateix, des de l’Ajuntament el que no es farà en cap cas és atendre els deutes que l’empresa NOUS GRAVATS SCCL té amb proveïdors i treballadors, atès que aquests deutes són producte de la gestió econòmica de l’empresa i per tant en cap cas pertoca a l’Ajuntament, i per tant als santquirzencs i les santquirzenques, resoldre els problemes de la mala gestió d’una empresa privada.
Conscients que l’abandonament del servei d’escola de música per part de l’empresa NOUS GRAVATS SCCL està ocasionant molts perjudicis a les famílies i alumnes que s’havien matriculat, des dels serveis d’Educació i Participació Ciutadana de l’Ajuntament, s’està treballant en la millor opció per tal que aquelles famílies que ho desitgin trobin una activitat alternativa a la suspensió de classes de l’escola – tot i que en cap cas podrà ser una substitució del servei que prestava l’escola-.
Així mateix, des de l’Ajuntament, i en col•laboració amb altres administracions, s’està preparant tot el procediment jurídic de concurs per tal que el nou curs pugui començar amb normalitat, amb una escola de música renovada i enfortida, que mantingui tot allò de bo que ha tingut fins ara, però que alhora reforci tots aquells aspectes que poden ser millorats.