Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Economia

El Ple aprova el Pla d’ajust econòmic del Govern de l’Estat espanyol

El ple de l’Ajuntament s'ha celebrat avui en sessió urgent i extraordinària


El Ple aprova el Pla d’ajust econòmic del Govern de l’Estat espanyol

El ple de l’Ajuntament, convocat avui en sessió urgent i extraordinària, ha donat compte avui de la llista de proveïdors lliurada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en virtut del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediment necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals.

Segons les dades presentades per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, actualment les obligacions pendents amb proveïdors se situen en 1.456.793,38€ -sobre un pressupost total de l’Ajuntament de 17,6 milions, la qual cosa suposa només un 8,26% de factures vives -. Aquesta relació contempla un total de 301 factures i 127 proveïdors. D’aquestes dades cal remarcar, però, que gairebé 1,3 milions d’euros es corresponen al darrer trimestre de l’any passat i que, per tant, estava previst pagar-les entre març i abril d’enguany. 

De la relació total de factures només un 4,12% (per un valor de 60.000 euros) són no consignades, d’aquestes n’hi ha 11 factures de l’any 2004 per valor de 27.422 euros i una factura de maig del 2007 per valor de 18.718,68 euros. Aquestes són les factures més antigues de la relació, i eren encara pendents per haver hagut disconformitats en la validació tècnica. 

Aquest import de 1.456.793,38€ queda recollit en el pla d’ajust que l’Ajuntament ha aprovat aquest matí. Aquest pla d’ajust possibilita la signatura d’un crèdit ICO a 10 anys per fer front a les obligacions reconegudes i procedir al pagament d’aquestes factures. 

El pressupost de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, aprovat el passat 28 de desembre de 2012, contempla un endeutament viu total a finals d’aquest exercici de 7.474.247,62 euros, el que suposa un 42% (molt lluny del límit legal establert en el 110%, i molt lluny també del 75% establert en Llei de pressupostos de l’Estat de l’any 2011 com a límit per permetre la concertació d’operacions de crèdit).