Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès supera amb èxit l'auditoria de seguiment d'AENOR del sistema de qualitat de l'Oficina d'Atenció Ciutadana

L'informe constata que el sistema de gestió auditat manté un nivell de maduresa avançat i una adequada implantació i eficàcia


L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès supera amb èxit l'auditoria de seguiment d'AENOR del sistema de qualitat de l'Oficina d'Atenció Ciutadana

El sistema de gestió i qualitat de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) ha tornat a passar aquesta setmana per una auditoria de seguiment d'AENOR per oferir i millorar de manera continuada l'atenció a la ciutadania de Sant Quirze a través de l’equip professional de l’OAC i Consergeria.
L'informe de l'auditor ha constatat que el sistema de gestió de l'OAC manté un nivell de maduresa avançat que, segons l'informe, és el producte de l'anàlisi de les dades, la revisió de la documentació i el desenvolupament de processos de manera adequada.
L'Ajuntament més a prop
Entre d'altres, la diagnosi ha destacat l'interès de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per la millora continuada dels mitjans tecnològics i per la descripció detallada de tots els procediments que relacionen l'Ajuntament amb la ciutadania perquè siguin més àgils i fàcils i puguin arribar als veïns i veïnes de la manera més senzilla i ràpida possible. En aquesta línia, una comissió de treball interna integrada per tècnics de totes les àrees està treballant des de fa dos anys en la descripció i revisió dels procediments, per millorar la prestació dels serveis i facilitar també l'ampliació dels canals a través dels quals es presten. Segons l'Alcaldessa de Sant Quirze, Montserrat Mundi, des de l'Ajuntament s'està fent un treball intens i transversal per apropar els diferents serveis que s'ofereixen als ciutadans i ciutadanes de Sant Quirze i per facilitar que tothom pugui acabar fent qualsevol tràmit o gestió des de casa, emfatitzant-ne l'eficiència i la qualitat.
Targeta VIP i correu ciutadà
A banda d'aquest sistema de treball, l'auditoria ha destacat com a punts forts de la millora de l'atenció ciutadana a Sant Quirze la disponibilitat de wifi I de manera molt especial,  la Targeta VIP-SQV com a facilitat per als tràmits telemàtics i com a eina d'identificació ciutadana. El seguiment de gestió dels residus aportats a la deixalleria i el compte de correu ciutadà són també altres avantatges que té disposar d'aquesta targeta ciutadana de serveis. El nou accés de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de les Fonts i l'ampliació de l'horari d'aquesta són també dos valors positius dels canvis realitzats des de l'anterior auditoria realitzada al setembre de l'any passat.
Futures eines de gestió
Actualment s'està estudiant la implantació de futures eines que ajudaran a enfortir l'atenció i informació ciutadana com són el sistema de notificacions electròniques e-notum, el tauler virtual o e-tauler així com la implantació del mòdul de signatura electrònica. També es preveu instal•lar terminals de tramitació electrònica a les dues oficines d'atenció ciutadana situades a l'edifici central de l'Ajuntament i a la Torre Julià de les Fonts.