Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple de l’ajuntament de Sant Quirze acaba el curs polític

El plenari de la Corporació es va reunir ahir en sessió ordinària


El Ple de l’ajuntament de Sant Quirze acaba el curs polític

El Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va finalitzar ahir el curs polític en la sessió ordinària del mes de juliol. Entre altres temes, es va aprovar la resolució de la sol•licitud de bonificació de l’ICIO a l’empresa municipal d’habitatge COMU en relació a les obres del carrer de Clementenia Arderiu, número 6. Segons va informar el regidor de Territori, Josep Antoni Delgado, “s’ha decidit no bonificar el 81 % en la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal•lació i Obres a l’empresa municipal d’habitatge COMU per a la construcció de Mas Duran III perquè, per contracte, qui ha de fer front al pagament d’aquests impostos és l’empresa contractista, TEYCO,  que va guanyar el concurs de licitació. El cobrament d’aquests impostos no afecta absolutament en res als números de l’empresa municipal, ni tampoc afecta al preu de venda dels habitatges perquè, en primer lloc és una promoció de lloguer, i en segon lloc és un preu de lloguer d’habitatge públic que ja ve donat per decret”.
Per altra banda, el Ple de l’ajuntament també va aprovar la resolució del contracte administratiu de gestió del servei públic municipal d’escola de música, subscrit el 8 de gener de 2004 amb Nous Gravats, S.C.C.L. La Comissió Jurídica Assessora, en el seu dictamen, informà favorablement la resolució del contracte administratiu de gestió amb l’empresa Nous Gravats i l’Ajuntament ha de quedar-se la garantia. El dictamen també insta l’Ajuntament a aplicar sancions per danys i perjudicis a l’empresa per incompliment de les obligacions essencials del contracte i per aturar unilateralment el servei.
El Ple també va aprovar les Festes Locals de l’any 2013. Aquestes seran el 13 de maig, l’Aplec de la Salut, i el 2 de setembre, Festa Major.
El Ple municipal també va aprovar iniciar el procediment per la creació de l’Ordenança municipal reguladora de l’Administració Electrònica, amb l’aprovació de la comissió d’estudi, així com també la modificació de l’Ordenança municipal d’ocupació de les vies i espais públics i de la convivència ciutadana.