Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Promoció d'habitatges de lloguer en protecció oficial Mas Duran III

És indispensable per accedir als pisos estar inscrit al Registre de Sol•licitants d’habitatge de protecció oficial de la Generalitat


Promoció d'habitatges de lloguer en protecció oficial Mas Duran III

 La societat municipal COMU SANT QUIRZE VALLÉS , ha iniciat la seva 5ena  promoció d’habitatges socials.

Per tal de cobrir les necessitats de la població el Consell d’Administració de la societat municipal va decidir que la present promoció  ( MAS DURAN  III ) sigui totalment dedicada al habitatge social en la modalitat de lloguer en règim de protecció oficial.
Els habitatges es troben situats en un entorn privilegiat, c/ Clementina Arderiu núm. 6, que és la illa delimitada entre la Promoció d’habitatges de Mas Duran II, escola Taula Rodona i parc de Les Morisques.
L’edifici quedarà separat del carrer i l’espai entre la  promoció de COMU Mas Duran II  per una zona enjardinada.
L’aspecte exterior de l’edifici serà pràcticament igual que les promocions fetes a l’entorn.
La composició és de Planta baixa i tres plantes pis, dedicades totes a habitatge, els dos soterranis estaran ocupats per aparcaments i trasters vinculats als habitatges. La previsió de finalització de les obres és el primer trimestre del 2.014.
Els habitatges tenen una superfície útil entre els 45,00 m2 i els 70 ,00 m2  depenent de la seva ubicació en planta, i disposaran d’un, dos o tres dormitoris, bany , cuina  i menjador.
 
És indispensable per accedir als pisos estar inscrit al Registre de Sol•licitants d’habitatge de protecció oficial de la Generalitat: www.registresolicitants.cat  i aportar la documentació a l’OAC de l’Ajuntament.
 
Informació:
-Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Plaça de la Vila,1.Telf: 93-721 68 00
-Oficines COMU C. Pau Casals  72-82.Telf: 93-721 68 00
 
 
Documentació a presentar:
 
-Sol•licitud d’inscripció en el registre de sol•licitants d’HPO de la Generalitat de Catalunya, degudament omplerta i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat.
-Declaració responsable del sol•licitant i dels membres de la unitat de convivència signada.
-Fotocòpia del document acreditatiu d’identitat.
-Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
-Certificat d’empadronament històric (emès a l’Ajuntament).
-Documentació acreditativa dels ingressos dels membres de la unitat de convivència que tinguin ingressos (declaració de la renda o en el seu defecte certificats de retencions i ingressos, pensió de jubilació o invalidesa, etc...).
-Altres: Contracte de compravenda o arrendament de l’habitatge actual, sentències de divorci, certificat de reconeixement de grau de disminució...
 
 
Properament sortiran les bases amb els requisits per poder accedir als pisos. 
Quan s’aprovin les bases es penjaran a la web de l’Ajuntament www.santquirzevalles.cat