Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Empresa, establiments i activitats

Noves subvencions per a empreses en el marc del programa Forma i Insereix

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d'octubre


Noves subvencions per a empreses en el marc del programa Forma i Insereix

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ofereix, mitjançant el programa Forma i Insereix, una línia de finançament per a les empreses que necessitin contractar persones treballadores. El finançament es destina a la formació de persones treballadores, prioritàriament en situació d'atur, amb el compromís per part de l'empresa de contractar, com a mínim, el 60%.
Podran ser beneficiàries d'una subvenció per a la realització de les accions formatives les entitats que tinguin seu social o delegació a Catalunya diferenciades en 3 línies estratègiques. La línia 1 és la relativa a les empreses i altres entitats amb qualsevol nombre de persones treballadores, les associacions d'empreses, gremis o altres entitats amb personalitat jurídica pròpia. Pel que fa a la segona línia de subvencions, aquesta està adreçada a centres o entitats de formació pública o privada, inscrits al registre de centres i entitats de formació del SOC. La tercera línia de subvencions està adreçada a les empreses de treball temporal que operin a Catalunya degudament autoritzades en els termes previstos en la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal i que compleixin els requisits establerts per la normativa vigent.
Col·lectius destinataris
El SOC fomentarà principalment la participació en les accions formatives de les persones desocupades que siguin d'algun d'aquests col·lectius: joves menors de 30 anys, persones amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social, com ara persones amb discapacitat, majors de 45 anys i aturats de llarga durada. També es fomentarà la participació de les persones que no cobren prestació per desocupació o no en tinguin dret.
Podeu ampliar la informació obrint el següent document:
Programa Forma i Insereix