Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Economia

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha tancat la liquidació de 2009 amb un resultat pressupostari positiu de més de 500.000 €.

Malgrat la difícil situació de crisi i la rebaixa d’ingressos que ha patit l’Ajuntament, la política d’ajustos i de contenció en la despesa s’han gestionat de manera eficient


L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha tancat la liquidació de 2009 amb un resultat pressupostari positiu de més de 500.000 €.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha aprovat la liquidació de l’exercici 2009. El resultat pressupostari, que contempla els drets i obligacions reconeguts, ha estat positiu. Concretament, es tracta de 526.051,41 €.
Aquesta xifra dibuixa els resultats de la gestió de l’exercici de 2009. Un tancament que reflexa que, malgrat la difícil situació de crisi i la rebaixa d’ingressos que ha patit l’Ajuntament, la política d’ajustos i de contenció en la despesa s’han gestionat de manera eficient, produint aquest resultat.
D’altra banda, també cal remarcar que l’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament s’ha tancat en 1,8 milions d’euros. Aquest indicador marca la capacitat que té l’Ajuntament per atendre les seves obligacions (inversions i corrents), sense necessitat d’endeutar-se.
Com es pot comprovar en la liquidació, l’estabilitat pressupostària marca una xifra de 1.869.351,20 €, per tant, ha estat del tot positiva i tranquil·litzadora, ja que en tot moment indica una estructura econòmica més que correcte.
Pel que fa al romanent de tresoreria, el resultat de 2009 es va tancar en negatiu. Aquest es produeix per l’aplicació de les provisions de dubtós cobrament, però en cap cas per una extrema baixada dels fons líquids. En aquest cas, la provisió de dubtós cobrament ha estat de 1.357.429,53 €.
Malgrat això, s’està treballant per cobrar els deutes pendents i disminuir aquesta provisió. De fet, cal remarcar que la fotografia es correspon a data 31 de desembre de 2009, on hi constaven comptabilitzades les subvencions del FEIL pendents de cobrament, que ascendeixen a uns 900.000 euros i, que, per tant, modifiquen aquest resultat.
Aquest saldo també es composa de l’alienació pendent de realitzar de patrimoni corresponent a la venda de finques adjudicades per pagament del COMU a favor de l’Ajuntament. Aquesta venda suposa un finançament afectat i es destinaran a les inversions previstes.