Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Igualtat Dona-Home

Èxit de la conferència de la metgessa Carme Valls al Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones

La metgessa va iniciar la seva intervenció parlant, amb exemples concrets, dels biaixos (o desviacions) de gènere en la medicina que causen la invisibilitat de les dones


Èxit de la conferència de la metgessa Carme Valls al Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones

El passat dijous 23 de maig, al Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones, va tenir lloc la conferència-debat Dones, salut i qualitat de vida, a càrrec de la metgessa Carme Valls Llobet.

 
La conferència, inclosa dintre dels actes commemoratius del Dia internacional d’acció per la salut de les dones, va ser presentada per la regidora d’Igualtat, Silvia Peralta, que va ressaltar la llarga trajectòria de la metgessa en la investigació i la promoció de la salut de les dones, un dels eixos que més s’estan impulsant des de la regidoria d’Igualtat.
 
La metgessa va iniciar la seva intervenció parlant, amb exemples concrets, dels biaixos (o desviacions) de gènere en la medicina que causen la invisibilitat de les dones: els estereotips de gènere, l’absència de dones en els cohorts utilitzades per la investigació i la docència, la no valoració de les condicions de vida i treball i la sobrecàrrega psicosocial, l’absència d’investigació en morbiditat diferencial, evolució i tractaments, una organització sanitària androcèntrica i biaixos en prevenció i promoció de la salut.
 
Valls va explicar que la majoria de les causes de fatiga i de malestar entre dones i homes es deuen a un ampli ventall d'interaccions entre condicions biològiques, psicològiques, socials, culturals i mediambientals. L’especialització de la medicina, si bé té el factor positiu de disposar de bons especialistes, dificulta que tots aquests factors es tinguin en compte, i conseqüentment, una visió integral de la salut. El concepte de “morbilitat diferencial” recull aquest conjunt de patologies, factors de risc, i motius de consulta que mereixen una atenció específica o diferent cap a les dones, motivada per diferències biològiques, socials, psicològiques, culturals o mediambientals, major prevalença en el sexe femení, o causa de mortalitat prematura i riscos que obliguin a un abordatge diagnòstic i terapèutic diferent. Per exemple, trastorns del cicle menstrual, cicles anovulatoris, miomes uterins, anèmies, ferropènies, osteopènia per anovulació, síndrome d'ansietat por DFL, endocrinopaties, artritis reumatoide...entre d’altres.
 
Segons les investigacions realitzades, les causes de mortalitat prematura en les dones són, per ordre de preponderància: càncer de mama, malaltia cardiovascular (infart de miocardi, vessament cerebral), càncer de colon, diabetis i complicacions, càncer d’ovari i d’úter, violència masclista i càncer de cèrvix.
 
La metgessa també va parlar dels nous factors de risc que influeixen en el càncer de mama i la especial incidència de factors exògens i mediambientals com, per exemple, els xenoestrògens presents en insecticides organoclorats, bifenols policlorats, hidrocarburs derivats de la combustió de gasolina, fàrmacs, aliments o cosmètics o les radiacions electromagnètiques, i també l’estrès, l’exposició a dissolvents, gasos anestèsics, òxid d'etilè, tricloroetilens, tints cabell (abans 1980), ftalats, parabens.( metil, sutil, propil...).
 
Una de les malalties que també va merèixer especial atenció va ser la fibromiàlgia, segons Carme Valls, hi ha un abús de diagnosticar aquesta malaltia sense abans haver descartat altres patologies com artrosi, miopatia per ferropènia, hiperparatiroïdisme per dèficit de Vitamina D, exposició a químics... Valls també va fer referència a l’abús en les receptes de psicofàrmacs a les dones, que mundialment són les que més consumeixen aquest tipus de medicaments. 
 
La xerrada va ser molt participativa i les assistents van poder aportar les seves experiències i realitzar preguntes sobre els diferents aspectes de la salut de les dones tractats per la doctora.
 
Carme Valls va finalitzar la seva intervenció afirmant que una bona promoció de la salut ha d’estar basada en recuperar el protagonisme en la pròpia salut i exercir els drets de ciutadania, el dret a decidir en la nostra salut i en el nostre cos, deconstruïnt la relació de poder metge-pacient que pot donar-se a les consultes mèdiques.
 
Al Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones es poden consultar i agafar en préstec exemplars dels seus libres i de la revista Mujer y Salud, publicada per l’associació CAPS i de la qual Carme Valls és actualment vicepresidenta.