Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Nova convocatòria d’ajuts al lloguer

Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina Local d’Habitatge fins al 30 de juny


Nova convocatòria d’ajuts al lloguer

 La Generalitat ha obert una convocatòria de sol·licituds d'ajuts al pagament del lloguer per a l'any 2013, amb una dotació de 22 milions d'euros. Les prestacions seran prioritàries per a persones més grans de 65 anys o amb una discapacitat igual o superior al 65%, entre d'altres col·lectius.

 
La nova línia d'ajuts té com a objectiu prevenir l'exclusió social residencial. Les prestacions econòmiques seran d'un mínim de 20 euros mensuals a un màxim de 200 euros mensuals, segons els ingressos de la unitat de convivència i el lloc de residència. El llindar màxim d'ingressos per tenir dret a l'ajut és de l'1,5 vegades l'Índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). La prestació s'atorga per un any amb la perspectiva de poder renovar-se fins a quatre anys.
Sol·licituds
Els ciutadans i ciutadanes de Sant Quirze que compleixin els requisits per accedir a aquests ajuts, poden fer les sol·licituds fins al proper 30 de juny a l'Oficina Local d'Habitatge de Sant Quirze, ubicada a l'avinguda Pau Casals, 72-82, de les 12 a les 14 hores. Podeu demanar més informació al telèfon 937216800.
Requisits
Els ajuts van principalment adreçats a persones que estiguin en alguna d'aquestes situacions:
-Persones que han patit procés de desnonament o execució hipotecària en els darrers 12 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud 
-Persones adjudicatàries d’habitatges de lloguer protegit de titularitat d’entitats públiques que tinguin qualificació vigent o d’habitatges de lloguer gestionats per aquestes 
-Persones amb discapacitats o amb membres de la unitat convivència amb discapacitat amb grau de minusvalidesa >= 65 % segons ICASS 
-Persones majors de 65 anys 
-Joves entre 22 i 35 anys amb ascendents o descendents al seu càrrec 
-Dones víctimes de violència de gènere 
-Famílies monoparentals amb menors a càrrec 
-Famílies nombroses 
-Persones joves ex-tutelades 
 
Cal també acreditar residència legal a Catalunya durant 5 anys, i els dos últims, immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 
La resta de sol·licituds es prioritzaran per puntuació segons el nivell d’ingressos i l’import de l’ajut proposat. En cas d’empat es prioritzarà l’ordre d’entrada de la sol·licitud. 
 
 
Podeu veure els requisits complets, models de sol·licituds i tota la informació relacionada amb aquest tràmit en el següent enllaç: Prestacions per al pagament del lloguer 2013.