Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Seguretat Ciutadana

L’Ajuntament de Sant Quirze modifica l’Ordenança municipal de circulació per tal d’adequar-la a la nova Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial

Com a novetat, ha qualificat com a infraccions greus les parades o estacionaments en carrils de bus o en zones d’estacionament per a ús exclusiu de persones amb discapacitat


L’Ajuntament de Sant Quirze modifica l’Ordenança municipal de circulació per tal d’adequar-la a la nova Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial

El Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze va aprovar en la sessió del passat mes de juliol la modificació de l’Ordenança municipal de circulació, per tal d’adequar-la a la nova Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, en vigor des del 25 de maig. La nova regulació ha afectat de forma molt generalitzada a la Llei de seguretat  vial i especialment en tot allò que fa referència a la tipificació de les infraccions. Ha unificat criteris per a totes les administracions amb competències sancionadores regulant els imports de les sancions, fixant en caràcter general l’import de 200€ per a totes les infraccions greus i el de 500€ per a totes les sancions molt greus.

Com a novetat, ha qualificat com a infraccions greus les parades o estacionaments en carrils de bus o en zones d’estacionament per a ús exclusiu de persones amb discapacitat i en general en tots aquells llocs que s’obstaculitzi la circulació o es creï un risc.

També inclou un descompte obligatori per a totes les administracions del 50% de la sanció si s’efectua el pagament sense presentar al·legacions i tant sols permet que les administracions amb competències sancionadores quantifiquin les infraccions lleus amb un import màxim de fins a 100€.

Una altra modificació ha estat la supressió de la sanció de suspensió de les autoritzacions administratives per a conduir  per infraccions molt greus, ha introduït les notificacions telemàtiques, la responsabilitat dels titulars o arrendataris dels vehicles i contempla mesures com la de limitar al titular la disposició sobre les autoritzacions administratives quan hi hagin sancions fermes pendents d’abonament.

L’eix central de la reforma ha estat el procediment sancionador. Tres són les principals novetats: l’establiment d’un procediment abreviat, el disseny d’un nou règim en la pràctica de la notificació que té present els nous sistemes telemàtics de comunicació i l’acabament d’ofici del procediment davant la inactivitat de l’infractor.