Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Obert el termini per presentar sol·licituds als pisos de lloguer de la promoció Mas Duran III

Les sol·licituds es poden presentar del 25 de novembre de 2013 al 13 de gener de 2014


 Obert el termini per presentar sol·licituds als pisos de lloguer de la promoció Mas Duran III

L'empresa municipal d'habitatges COMU Sant Quirze del Vallès ha obert el termini per presentar sol·licituds per optar als 43 habitatges de lloguer de la Promoció Mas Duran III, situada al carrer Clementina Arderiu, 6).
Els habitatges tenen entre 1 i 3 habitacions amb plaça d'aparcament i traster i tenen una superfície útil d'entre 45 i 70 m2. Els preus del lloguer van des dels 448 al 625 euros mensuals.

Requisits

Podran optar al sorteig els ciutadans i ciutadanes de Sant Quirze que compleixin els requisits que es detallen a continuació:

- Tenir entre 18 anys i 35 anys.

- Estar inscrit en el Registre de Sol.licitants d'Habitatge de Protecció Oficial.

- Estar o haver estat empadronat un mínim de 3 anys a Sant Quirze del Vallès.

- No ser propietari o copropietari, ni titular d'un dret efectiu d'ús o gaudi sobre cap habitatge. Tampoc podrà ser-ho cap dels membres de la unitat de convivència de la persona que vagi a conviure a l'habitatge protegit.

- No ser adjudicatari d'un habitatge en règim de lloguer de protecció oficial i no haver estat mai adjudicatari d'un pis de COMU.

- Estar al corrent del pagament de tributs municipals.

- No haver estat sotmès a procediments sancionadors o similar.

- Que el lloguer de l'habitatge a adjudicar no superi el 40% dels ingressos mensulas nets de la unitat de convivència.

- No superar la suma d'ingressos dels membres d'unitat de convivència següents:

1 membre = 34.790,67€.

2 membres = 46.114,29€.

3 membres = 48.097,70€.

4 membres = 48.268,97€.

Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es poden presentar presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana 

Podeu consultar les bases i el procediment per sol·licitar els habitatges aquí: Sol·licitud d'habitatge de lloguer de la promoció de Mas Duran III