Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis Urbans

L’Ajuntament aprova el projecte de reparcel·lació i urbanització de la UA-6 Sotavia

El projecte concreta les obres per renovar els serveis i implantar xarxes


L’Ajuntament aprova el projecte de reparcel·lació i urbanització de la UA-6 Sotavia

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de reparcel·lació i d’urbanització de la UA-6 Sotavia. Aquest primer pas dóna lloc a obrir un període d’informació pública i a concedir audiència a les persones interessades.
Aquests acords responen a la voluntat de regularitzar l’estructura parcel·lària, fixar la superficie mínima de les finques resultants, verificar la cessió de sistemes i la cessió de l’aprofitament. Pel que fa a la urbanització, es treballa paral·lelament amb el Pla de Millora Urbana per desenvolupar aquest àmbit, que està classificat com a sòl urbà no consolidat, que a la pràctica té edificacions consolidades, amb una precària urbanització, incompleta i deficitària. De fet, existeixen vials sense pavimentar, manca la xarxa d’enllumenat i parcialment la de clavegueram d’aigües residuals. Tanmateix, es troben en un estat deficient la xarxa d’abastament d’aigua, la xarxa aèria elèctrica i també la de telecomunicacions. Per tant, el projecte d’urbanització concreta les obres necessàries per renovar els serveis existents i per implantar les xarxes inexistents. El treball s’ha elaborat previ aixecament topogràfic dels vials i el reconeixement de camp, amb realització d’assaigs i redacció d’estudi geotècnic.
La zona de Sotavia és una de les darreres zones del municipi pendents d'urbanitzar. El reduït nombre de propietaris i l'abast i volum de l'obra, sumat a la situació actual del valor del sòl i de l'accés al finançament, fan molt difícil l'execució d'aquesta obra, atès que aquesta ha de ser finançada amb quotes d'urbanització pels propietaris.
El PGOU (Pla General d'Ordenació Urbana) vigent ja preveia aquesta unitat d'actuació (UA6 Sotavia) com a pendent de desenvolupar. Des de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es va aconseguir una subvenció de fins a 270.000€ de la Generalitat de Catalunya per a la redacció de les diferents figures i documents urbanístics, inclosa la reparcel·lació i el projecte d'urbanització. Durant aquests darrers tres anys s'ha treballat en aquests documents, seguint la seva respectiva tramitació d'aprovacions i exposició pública, i ara s'arriba a l'inici de la fase final, amb l'aprovació inicial del projecte d'urbanització. Aquest estarà exposat durant 2 mesos, i durant el període d'exposició continuaran les reunions amb tots els propietaris i les propietàries, per tal de millorar el projecte i continuar treballant per aconseguir reduir el cost.
Segons paraules del tinent d'Alcaldia de Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat, Edel Balboa, "l'Ajuntament, a petició dels veïns i veïnes de Castelltort, va posar en marxa la redacció de les diferents figures urbanístiques amb l'objectiu de poder arribar a saber què costaria fer aquesta urbanització i com repercuteix en cadascun dels propietaris i propietàries. Som conscients que ara no és el millor moment per urbanitzar Sotavia, però també som conscients que Sotavia no pot continuar com està. És imprescindible actuar per millorar les condicions de vida. No pot continuar passant que cada cert temps haguem de fer intervencions perquè no es pot entrar ni sortir en cotxe, o els serveis de policia i emergències ens avisin que és imprescindible actuar o no ens podran atendre. Per això, vam demanar una subvenció que ha estalviat al veïnat el cost de totes aquestes figures urbanístiques. Ara, sabem què costa acabar Sotavia. I ara toca continuar parlant amb tots els propietaris i les propietàries per mirar de veure com podem reduir els costos de la inversió, com podem definir-ho en fases, si és possible, i com podem ajudar a trobar finançament".
Així mateix, l'alcaldessa Montserrat Mundi ha explicat "el nostre compromís amb els veïns i veïnes de Sotavia per millorar el seu espai és total. El nostre compromís per trobar maneres de reduir costos i cercar possibilitats de finançament o de fer l'obra en fases, absolut. Som els primers que entenem que els costos actuals són inassumibles per aquests veïns, especialment amb l'actual valor del sòl i dels habitatges, i amb els costos cada dia més cars i més difícils de les hipoteques. I també sumat per aquests anys de crisi económica que han fet que moltes famílies hagin vist que algun dels seus membres anava a l'atur, o es reduien els seus sous. Per això, anem a treballar en millorar Sotavia sense presa però sense pausa, acompasant el desenvolupament del projecte a la situació econòmica general id els veïns i veïnes. Escoltant les seves propostes i demanant als tècnics municipals un autèntic exercici d'imaginació per veure com fem compatible la necessitat de dotar sotavia de serveis de clavegueram, enllumenat, carrers i voreres, i les possibilitats econòmiques dels veïns i les veïnes."
El pressupost general de les obres, segons el projecte d'urbanització aprovat, està valorat en més de 800 mil euros, que juntament amb el pressupost d’execució material han de ser pagats proporcionalment pels diferents propietaris i propietàries en quotes d'urbanització. Els treballs tècnics no es repercuteixen perquè van ser finançats amb una línia de subvencions de la Generalitat de Catalunya per urbanitzacions com Sotavia, és a dir, sol urbà no consolidat però que a la pràctica té habitatges i construccions consolidades des de fa molts anys, i una urbanització precària i amb serveis inexistents