Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eleccions

El proper 1 d’abril es convoquen Eleccions Europees

L’Ajuntament ofereix transport adaptat als censats amb mobilitat reduïda


El proper 1 d’abril es convoquen Eleccions Europees

El proper 1 d’abril es convocaran les Eleccions Europees per escollir els diputats europeus que integraran l’Eurocambra durant els propers 5 anys. Els comicis a Sant Quirze del Vallès tindran lloc el proper 25 de maig de 2014.

Transport gratuït per votants amb mobilitat reduïda

L’Ajuntament ofereix als electors censats i domiciliats al municipi que tinguin una mobilitat reduïda o discapacitat física, la possibilitat de traslladar-los mitjançat un transport adaptat el dia de les eleccions. El servei es pot sol·licitar en representació de l’elector o electora i es presta per l'Ajuntament, amb la col·laboració de la Creu Roja.

Detall informació - enllaç tràmit:
https://seu.santquirzevalles.cat/DetallTramits/_XiOTuxJ_odM-lY5g4Yif7dJsovmYwe9-QoRnoYmIkSU

Exposició i reclamacions al Cens electoral

El cens electoral conté els moviments realitzats al padró d’habitants fins al 28 de gener dels electors nacionals i de la ciutadania de la Unió Europea que hagi manifestat l’exercici al dret de sufragi, que resideixen a l’estat, amb majoria d’edat en la jornada electoral.

Des del 7 al 14 d’abril es podrà consultar i presentar reclamacions a l’Ajuntament. S’estimaran per correcció de dades, alta per omissió al cens, baixa per defunció o inclusió indeguda i canvi residència. Les reclamacions presentades passat el 15 d’abril, es desestimaran per aquest procés electoral i es tramitaran per a futures eleccions.

Per a més informació es pot contactar amb l'Oficina del Cens Electoral al telèfon 901 101 900.

A l’apartat de la pàgina web de l’Ajuntament “Eleccions Europees 2014” es detalla el conjunt d’informació del procés electoral, com el seu calendari, qui i on es pot votar, les candidatures, informació per als membres de les meses i l’escrutini online el dia de jornada electoral.

Enllaç “Eleccions Europees 2014”:
https://seu.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzNXPXIBZcI-tMFiP_P0DLRmnuk2pd3B-p4