Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Medi Ambient

Els contaminants a l’aire de Sant Quirze del Vallès presenten valors baixos

Un estudi de la Diputació conclou que no calen mesures per protegir la salut


Els contaminants a l’aire de Sant Quirze del Vallès presenten valors baixos

Els contaminants presents a l’aire de Sant Quirze del Vallès tenen valors baixos o mitjans i no superen els màxims que, segons la normativa, obligarien a prendre mesures correctores. Aquests registres baixos es refereixen tant als que s’han de controlar per protegir la salut (partícules en suspensió, diòxid de nitrogen, benzè), com a altres inclosos en la legislació, però que s’analitzen a efectes comparatius amb les poblacions de l’entorn (ozó, toluè, etilbenzè i xilè).

Aquest és el resultat de l’estudi realitzat per la Diputació de Barcelona, a petició de l’Ajuntament de Sant Quirze. L’àrea de Medi Ambient de la Diputació va instal·lar una unitat mòbil de mesura de la contaminació atmòsferica a la Ronda Arraona, a l’altura del carrer Travessera. La unitat va prendre mostres entre l’1 d’agost i el 6 de novembre de l’any passat.

Segons les dades, només l’ozó va superar puntualment el valor diari de referència, però sense arribar al màxim anual, ja que per protegir la salut aquest índex no pot ultrapassar-se més de 25 dies l’any, i es va superar només en 9 dies. L’informe de la Diputació ho relativitza en el sentit que les mesures es van prendre coincidint amb la temporada d’emissió de radiació solar més elevada, quan la concentració d’ozó ja puja de mena. Quan va refrescar, a partir de l’octubre, els valors de l’ozó van disminuir.

Pel que fa a les partícules en suspensió, no es van superar en cap moment els valors de referència. La mitjana diària més alta va produir-se el 22 d’octubre, coincidint amb un episodi meteorològic africà. Aquests fenomens dificulten la dispersió dels contaminants i comporten l’arribada de pols sahariana: tot plegat, empitjora la qualitat de l’aire. Només aquesta circumstància va fer créixer les partícules en suspensió a Sant Quirze, però, tot i així, lluny del màxim.

Les màximes concentracions de diòxid de nitrogen i dels gasos químics orgànics (benzè, toluè, etilbenzè i xilè), es van detectar quan el trànsit de vehicles és més elevat i hi ha més activitat industrial. I els nivells més baixos, durant els caps de setmana. Segons l’informe de la Diputació, aquests nivells “són típics d’ambients urbans amb trànsit moderat i activitat industrial propera”, tant en l’evolució diària com en l’horària.

Els tècnics de la Diputació conclouen que “les concentracions dels contaminants analitzats es troben per sota dels paràmetres de referència, tant dels que estan recollits a la legislació vigent com dels que són comparats amb els valors de les estacions de mesura properes. Per tant, no és necessària l’aplicació de mesures correctores, tot i que seria recomanable efectuar un estudi similar de seguiment cada cert temps, per exemple, anual”.