Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis Urbans

La Ronda Arraona tindrà un nou enllumenat, que consumirà molta menys electricitat

L’estalvi serà de 37.758 quilovats/hora a l’any, en un projecte que prioritza la seguretat dels vianants


La Ronda Arraona tindrà un nou enllumenat, que consumirà molta menys electricitat

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès renovarà l’enllumenat públic de la Ronda Arraona, un dels principals vials del municipi. El projecte, que inclou trams de carrer que es creuen amb la Ronda Arraona, preveu un important estalvi energètic, ja que els nous punts de llum consumiran molta menys electricitat. A la vegada, també es reduirà al màxim la contaminació lumínica.

Tot això, amb una millor il·luminació de la calçada, les rotondes i les voreres, ja que s’ha replantejat la ubicació dels punts de llum per optimitzar-la. En concret, l’Ajuntament eliminarà vint dels actuals fanals que situarà en ubicacions més adients, substituirà altres 39 punts de llum (columna i llumenera) i n’instal·larà vuit de nous per millorar la visibilitat dels passos de vianants, les rotondes i les places.

L’ús de llums de baix consum permetrà reduir la potència des dels 15.360 wats actuals, fins a 6.370, amb una reducció de 8.990 wats. Comptant que els fanals funcionaran un promig de 4.200 hores l’any, l’estalvi energètic anual s’estima en 37.758 quilovats/hora. Aquesta reducció de consum elèctric equival a la combustió de 3,25 tones de petroli i les emissions contaminants a l’atmosfera que generaria.

Pel que fa la contaminació lumínica, se substituiran les actuals lampades, que arriben a dispersar cap a la part superior (i per tant, cap al cel), fins al 50% de la llum. Les noves lampades no en dispersaran cap a dalt més de l’1%. Aquest canvi millorarà la visió natural del cel a la nit i protegirà el medi que rep el flux lluminós. “Però aquesta mesura també implicarà un estalvi econòmic, ja que permet reduir la potència”, explica Antoni Rebolleda, tinent d’alcalde de Serveis Urbans.

Rebolleda afegeix que “l’estalvi econòmic no és l’únic factor important en aquest projecte. També hi compta que Sant Quirze és un municipi compromés amb el medi ambient i amb l’eficiència energètica. No és el primer projecte que tirem endavant amb aquesta filosofia, ni serà l’últim”.

El regidor recorda, en aquest sentit, que una de les actuacions més importants serà la licitació del nou contracte d’enllumenat públic. Aquest contracte inclourà el subministrament i manteniment i una inversió en la renovació de més del  70% dels punts de llum del municipi. La licitació es posarà en marxa durant el proper mes de setembre.

De la seva banda, l’alcaldessa de Sant Quirze, Montserrat Mundi, afirma que “la Ronda Arraona és un dels principals carrers del municipi: és una de les entrades al poble i en discorre per bona part. Per això, a més de les consideracions econòmiques i mediambientals, millorarem molt un espai públic, que guanyarà en estètica, però sobretot en seguretat”.

I és que en aquests moments, l’enllumenat de la Ronda Arraona és més propi d’una carretera que no pas d’un passeig o rambla d’un poble. L’enllumenat actual deixa pràcticament a les fosques les voreres i prioritza la calçada. Això comporta perill i inseguretat per als vinants, sobretot als seus passos. Amb el nou enllumenat, aquest problema queda resolt.

El projecte de nou enllumenat de la Ronda Arragona té un pressupost de 99.816,33 euros. Per finançar-lo parcialment, l’Ajuntament de Sant Quirze ha demanat subvenció a la Diputació de Barcelona, a través del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, concretament del programa de suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals.