Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Participació Ciutadana

Les entitats i associacions del municipi poden sol·licitar des d’avui subvencions per a 2014

Fins el 22 de setembre es podran presentar les propostes a l’Oficina d’Atenció Ciutadana


Les entitats i associacions del municipi poden sol·licitar des d’avui subvencions per a 2014

Avui s’inicia el termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions a entitats i associacions del municipi. Fins el 22 de setembre es poden presentar les propostes, que cobreixen les següents especifitats: cultura, joventut, associacions de veïns, esports, esportistes locals, gent gran, cooperació, igualtat i salut.
Els ajuts es poden demanar de manera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça de la Vila o a l’oficina de Torre Julià de les Fonts
Una vegada rebudes totes les sol·licituds la proposta de resolució del procediment serà elaborada d'acord amb un informe emès per una comissió tècnica qualificadora i resolta per Junta de Govern Local o en seu defecte l'òrgan que tingui la competència per raó de la quantia per a cadascú dels programes específics d'acord amb el que estableixen les Bases d'execució del pressupost 2014. 

Un cop aprovats els ajuts i comunicat a l'entitat  les entitats beneficiàries han de presentar per registre un formulari d’acceptació de l’ajut.
Per tal de dur a terme la justificació de l'ajut és necessari presentar també per registre la Memòria justificativa.
La falta de justificació de les despeses o la falta de presentació de la documentació acreditativa, comporta la revocació i reintegrament de la subvenció concedida així com no poder optar a subvencions posteriors. 

Us adjuntem enllaç de les bases de la convocatòria i el formulari de sol·licitud.

https://seu.santquirzevalles.cat/DetallTramits/_XiOTuxJ_odM-lY5g4Yif7fhn2ls9qxqkTkHTHrjJzcw