Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Medi Ambient

Les restes d'esporga es podran dipositar a contenidors especials ubicats a la via pública

El servei és per particulars i s'afegeix a la possibilitat de portar aquestes restes a la deixalleria


Les restes d'esporga es podran dipositar a contenidors especials ubicats a la via pública

L’Ajuntament de Sant Quirze ha començat a col·locar al carrer contenidors per a la recollida de restes vegetals. Els contenidors es mantindran al carrer els mesos d’hivern, fins a principis de febrer, per a cobrir la temporada d’esporga d’arbrat i arbustos.
 
Aquest és un servei adreçat exclusivament a particulars. Així com durant tot l’any es poden portar les restes vegetals a la Deixalleria Municipal, ara s’ofereix també la possibilitat d’utilitzar els contenidors destinats temporalment a aquesta funció al carrer. Les empreses de jardinera cal que transportin les restes que genera la seva activitat a plantes autoritzades on es recull aquest tipus de residu.
 
Els contenidors de caixa oberta estan ubicats a les adreces següents:
-Passeig del Ferrocarril
-Carrer d’Avets amb carrer dels Pins
-Passeig de Can Barra amb carrer del Prat
-Ronda d’Arrahona amb Avinguda de Can Pallàs
-Camí de Can Corbera amb Verge de Montserrat
 
Recordem que la recollida de restes vegetals es fa també habitualment a la Deixalleria Municipal. Per això, si trobeu els contenidors plens, tot i que les buidades són freqüents, podeu portar les restes a la Deixalleria.
 
Deixalleria Municipal
Carrer Menorca, s/n.  Polígon Industrial Sud-Oest
Horari: de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h; dimarts, dissabtes i diumenges tarda, tancat.
 
Deixalleria de Can Casanovas
Carretera de Gràcia a Manresa, km 23
Horari: obre tots els dies de l’any,  de dilluns a dissabte de 10h a 13h i de 15h a 19h , i diumenges i festius de 10h a 14h.
 
 
Informació general sobre la recollida selectiva de les restes vegetals
 
L’objectiu de la recollida diferenciada de les restes vegetals és reduir els abocaments d’aquest material a la fracció rebuig, i d’aquesta manera poder reciclar les restes vegetals en una planta de compostatge, juntament amb la fracció orgànica.
 
La fracció vegetal es pot gestionar de manera diferenciada, tenint en compte la seva mida:

Fracció vegetal de mida petita i tipus no llenyós (fullaraca, rams de flors, plantes ornamentals, etc.): és assimilable a la matèria orgànica i es pot llençar als contenidors marrons.

Fracció vegetal de mida gran i tipus llenyós, com les restes d’esporga d’arbres i arbustos:  requereix una recollida diferenciada, ja que requereix d’una trituració prèvia per a reduir la seva mida, optimitzant el seu transport,  valorització i posterior reutilització. I s’ha de llençar als contenidors específics.

La gespa s’ha de dipositar al contenidor de rebuig.

Producció d'adob natural
A la planta de compostatge, l’acció dels microorganismes sobre els residus orgànics i vegetals  en unes condicions concretes de temperatura i humitat permet d’obtenir compost, és a dir un adob natural excel·lent per a l’agricultura, jardineria, regeneracions forestals i de talussos en obres públiques, tot substituint els adobs químics. Per cada 100 kg de residus orgànics  i vegetals recollits selectivament obtindrem uns 30 kg de compost de qualitat.