Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Un estudi de municipis, agents socioeconòmics i universitats proposa 62 actuacions per millorar la mobilitat en a l'àmbit de la B-30

30 de les propostes són sobre el transport públic i 32, sobre la xarxa viària


Un estudi de municipis, agents socioeconòmics i universitats proposa 62 actuacions per millorar la mobilitat en a l'àmbit de la B-30

L’Associació Àmbit B30, que aplega municipis de la zona d’influència de l’autopista B-30 i a la qual pertany Sant Quirze del Vallès, ha aprovat un document que proposa 62 actuacions prioritàries en matèria de mobilitat i infraestructures. Destaca la voluntat d’acord i consens ja que, per primer cop, 23 ajuntaments juntament amb empreses, centres tecnològics i de recerca, universitats, organitzacions empresarials i sindicals han acordat tot un seguit d’actuacions en infraestructures i mobilitat per guanyar més competitivitat, no només del corredor de la B30 sinó també de tot Catalunya, l’Estat i el Sud d’Europa.

El Consell General de l’Associació Àmbit B30, reunit a l’Ajuntament de Mollet del Vallès, ha aprovat l’estudi amb les 62 actuacions, 30 sobre el transport públic i 32 a la xarxa viària, que consideren prioritàries en matèria de mobilitat i infraestructures per afavorir el creixement i el desenvolupament econòmic del territori.

Aquest estudi, resultat de molts mesos de treball del Grup de Treball de Territori (GTT) i amb el suport de la Diputació de Barcelona, es va iniciar davant la necessitat de repensar quins havien de ser els requeriments bàsics i urgents del territori B-30 en l’àmbit de la mobilitat, així com de fer un replantejament del calendari d’actuacions previstes en els diferents plans sectorials (el Pla General d’Infraestructures i serveis de Catalunya, PGI, el PDI de l’ATM, o el Pla de Rodalies), sense que impliqués la renúncia a cap d’ells.

El president de l’Associació Àmbit B30 i alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha fet una analogia amb el món de l’esport: “La B30 és aquest múscul econòmic que necessita exercitar-se a través de la inversió; si no es debilita i, per tant, perd capacitat econòmica”. Monràs també ha destacat que “el gran valor d’aquest document és el consens i la participació”.

En referència a la viabilitat i calendari d’execució d’aquestes propostes, Monràs ha explicat que l’estudi, que ha comptat amb una gran participació de tots elsfactors implicats, “recull infraestructures per planificar i amb un alt cost, com el desdoblament de la R3; d’altres amb un cost menor, com la connexió entre la B-30 i la C-58; i un altre tipus que només depenen de la voluntat política i replantejaments de sistemes ja existents, com la integració tarifària del transport públic a tot l’àmbit B30 o l’alliberament de peatges de mobilitat obligada”.

62 actuacions per incrementar la competitivitat del corredor de la B30

Les actuacions proposades es divideixen en cincs línies d’actuació, segons si fan referència al transport de mercaderies (aposta pel Corredor Mediterrani), la xarxa de transport públic (increment de frequències, intercanviadors...), les infraestructures de gran capacitat (com connexions amb l’Alta Velocitat i autopistes), funcionament de l’Àmbit B30 com a zona única (en les tarifes del transport metropolità, per exemple) i la descongestió de la xarxa viària.

Així, els grans objectius passen per definir actuacions que fomenten la transversalitat, la
connectivitat i la capacitat, analitzant totes les actuacions al territori a partir d’elements com la viabilitat tècnica, el grau de maduresa de l’obra, el cost econòmic de l’actuació, la magnitud del benefici que aporta així com l’àmbit territorial beneficiat.

D’aquesta manera, algunes de les actuacions vénen a reforçar un funcionament integrat de l’Àmbit B30 com a zona única, proposant, per exemple, la revisió de les corones tarifàries de transport metropolità o l’alliberament dels peatges en autopistes per als moviments dins l’Àmbit B30.

En relació a la connectivitat, les propostes pretenen facilitar el transport de mercaderies cap als ports de Barcelona i Tarragona i cap a Europa, fent una aposta clara pel del Corredor del Mediterrani, reforçant la connectivitat amb l’aeroport i el tren d’alta velocitat i resolent problemes de connectivitat, congestió i seguretat viària dins l’àmbit de la B-30.

Pel que fa als aspectes de capacitat, amb aquest treball, es pretén facilitar la mobilitat entre la localització de l’activitat econòmica i el mercat de treball; així com entre els centres de producció, de coneixement, de recerca i d’investigació amb les poblacions i, per tant, es proposa millorar l’eficàcia i les prestacions tant de les xarxes dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) com de rodalies de RENFE, amb la construcció de nous intercanviadors, de l’increment de frequ..ncies i capacitat a les línies de rodalies R8, R3 i R4 i de l’augment de la capacitat i les frequ..ncies del metro del Vallès dels FGC, per exemple.

Pel que fa al sistema viari, algunes de les principals actuacions estan encaminades, per
exemple, a descongestionar la xarxa viària amb diferents actuacions tant a la C-59, C-58 i C-17 com també a l’eix AP7, amb l’objectiu d’evitar la congestió, millorar la seguretat i augmentar així la capacitat del corredor B30.

L’objectiu final és poder disposar d’un sistema d’infraestructures i de serveis de mobilitat competitiu que permeti la connectivitat i la cohesió socioeconòmica com a factors primordials per a la integració d’aquest territori en l’economia global. Cal tenir present que l’Àmbit B30 es troba en una situació geogràfica estratègica dins d’una de les megaregions europees, Barcelona-Lió, amb més activitat.

 

Podeu consultar el document de propostes complet en aquest enllaç.