Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Economia

Sant Quirze del Vallès congela impostos i taxes per a 2015

Es milloren els descomptes d’IBI a les famílies nombroses i la dació en pagament estarà exempta de plusvàlua


Sant Quirze del Vallès congela impostos i taxes per a 2015

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha aprovat les ordenances fiscals per a 2015, que preveuen la congelació dels impostos, les taxes i els preus públics. Els contribuents santquirzencs pagaran els mateixos rebuts que aquest 2014 i gaudiran, a més, de novetats com una major justícia i equitat en alguns descomptes.

El principal tribut local, l’Impost de Béns Immobles, tindrà el mateix import. Acabada l’any passat l’aplicació diferida durant 10 anys de la revisió cadastral, la quota serà la mateixa. Tanmateix, l’Ajuntament no la pot rebaixar, ja que ho impedeixen les mesures aprovades pel govern central el 2012 per a aquell mateix any i 2013 i prorrogades per a 2014 i 2015.

L’alcaldessa de Sant Quirze, Montserrat Mundi, recorda que “nosaltres baixàvem el tipus d’IBI per compensar l’augment dels valors cadastrals. Entre 2007 i 2011 vam baixar el tipus una tercera part, que es diu aviat. Però des de 2012 tenim vetat baixar el tipus. Per això el rebut ha pujat en aquests darrers tres anys”.

Mundi ha afegit que “si l’Estat no fa res nou, el 2016 el 50% del veïnat veurà rebaixat el rebut de l’IBI en un 6%. També, és clar, si l’Ajuntament no augmenta el tipus, i si depén de mi no l’augmentarà”.

També es pagarà el mateix rebut d’escombraries, l’altra gran figura tributària. En aquest cas, si bé hi haurà una nova adjudicació que reduirà els costos de recollida, “els costos de tractament dels residus continuen creixent i això impedeix baixar la quota sense fer que el servei sigui encara més deficitari”, raona el tinent d’alcalde d’Economia i Serveis Interns, Josep Antoni Delgado.

Modificat el descompte de l’IBI per famílies nombroses

Les ordenances aprovades per l’any vinent incorporen una modificació del descompte de l’IBI per famílies nombroses. A més dels llindars de renda ja establerts es tindrà en compte el nombre d’integrants de la família: els ingressos totals de la unitat familiar es dividirà pel nombre dels seus membres. El criteri és que, amb idèntica renda, no és el mateix tenir tres que cinc o vuit fills.

Una altra novetat és que no s’haurà de tributar plus-vàlua en el cas de dació en pagament d’un habitatge per cobrir el deute hipotecari, adaptant a Sant Quirze la normativa estatal. I una altra és que queden exempta d’imposició la telefonia mòbil pel que fa a la taxa d’aprofitament de domini públic per part d’empreses. També es manté la bonificació fiscal de l’impost de circulació, segons l’antiguitat dels vehicles.ALTRES ACORDS

En la mateixa sessió plenària, s'ha donat compte de la renúncia a l’acta de regidor de David Sánchez Mancebo, membre del grup municipal del Partit Popular i regidor d’Esports i Ocupació. El ple ha acordat, a més, sol·licitar a la Junta Electoral que emeti l’acta de regidor en la persona que ha de substituir el dimitit. En la llista del PP de les darreres eleccions municipals, el següent candidat era Juan Manuel Arruga Elías.