Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Medi Ambient

Les escoles de Sant Quirze fomentaran l’estalvi energètic en el marc d’un project europeu

Triple objectiu: assolir objectius mediambientals, estalvair i educar


Les escoles de Sant Quirze fomentaran l’estalvi energètic en el marc d’un project europeu

Les sis escoles de Sant Quirze del Vallès participaran en el projecte europeu Euronet50x50, que promou l’eficiència energètica als centres educatius amb el triple objectiu d’assolir objectius mediambientals, estalviar i d’educar en nous hàbits de consum energètic. L’Ajuntament de Sant Quirze i la Diputació de Barcelona han arribat a un acord per tirar endavant aquesta iniciativa als centres santquirzencs fins al juny de 2016.

El projecte preveu desplegar a les escoles les mesures necessàries per estalviar en calefacció i aigua calenta i en energia elèctrica. Aquestes mesures seran sempre pel que fa a l’ús i al consum, ja que no poden implicar inversió. No obstant es deixa oberta la possibilitat que les escoles proposin inversions per estalviar energia.

Per facilitar la consecució d’objectius, a cada centre es constituirà un equip energètic que farà un seguiment del projecte, calcularà els valors de referència i els estalvis que es vagin aconseguir i proposarà mesures d’estalvi. A l’equip energètic hi haurà professors, alumnes, pares i mares, personal de consergeria i l’Ajuntament.

Les escoles es comprometen, a més, a fomentar l’ús responsable dels recursos energètics a les seves instal·lacions entre els alumnes, els professors, el personal d’administració i serveis i altres usuaris dels edificis. I molt en concret, el professorat s’encarregarà d’impartir aquesta educació a les classes o en grups de treball específics.

L’Ajuntament, de la seva banda, facilitarà la informació necessària per tirar endavant el projecte (consums energètics, plànols de les escoles...) i assignarà un tècnic que es responsabilitzarà de la implantació del procés a cada centre i formarà part de l’equip energètic de l’escola.

L’estalvi econòmic que s’aconsegueixi revertirà a l’Ajuntament i a l’escola al 50%. Aquest retorn econòmic és una eina per promoure la motivació del centre docent.

El projecte


El projecte Euronet 50/50 pretén involucrar centres educatius d’arreu d'Europa amb l'objectiu comú de reduir el consum energètic i incrementar els nivells de coneixement i conscienciació en aquest aspecte. Això pot suposar una reducció significativa d'emissions de CO2, tot contribuint a l'objectiu fixat per la Unió Europea: 20% menys de gasos d'efecte hivernacle pel 2020.

Alguns dels resultats esperats del projecte són els següents:

-Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i incrementar l'eficiència energètica als centres educatius
-Definir una metodologia comuna 50/50 i materials educatius
-Crear una xarxa 50/50 de centres educatius
-Incrementar els coneixements i la conscienciació dels alumnes sobre l'energia a l'escola
-Involucrar la comunitat educativa i canviar els hàbits de consum energètic
-Promoure la corresponsibilitat: ajuntament - alumnes i professors