Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Les ordenances fiscals del Consell Comarcal per al 2015 es mantenen

Només hi ha un canvi en l'ordenança reguladora de la taxa de les actuacions d'avaluació ambiental


Les ordenances fiscals del Consell Comarcal per al 2015 es mantenen

El ple del Consell Comarcal ha aprovat la revisió de les ordenances fiscals per a l’any 2015. Les ordenances de l’ens comarcal pel proper any es congelen, és a dir, es mantenen com aquest any 2014. Només es fa una modificació de forma en l’ordenança número 9, reguladora de la taxa per a les Actuacions d’Avaluació Ambiental.

Tots els preus públics i ordenances es poden consultar al web del Consell (cliqueu aquí) a l’apartat de la Institució:

1. Ordenança General dels Preus Públics

2. Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de contribucions especials del Consell Comarcal

3. Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de la taxa per a la prestació del servei del Mercat Comarcal

4. Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de la taxa per la utilització d’espais públics del Consell Comarcal

5. Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per a les Actuacions d’Avaluació Ambiental

6. Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per l’ús i l’aprofitament especial de zona reservada per aparcaments de vehicles a Mercavallès

7. Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per la utilització privativa i l’aprofitament especial del domini públic comarcal

8. Preu Públic del Servei d'Atenció a Domicili

9. Preu Públic del Transport Escolar

10. Preu Públic de Recollida de Residus


El pressupost del Consell Comarcal es debatrà en un ple extraordinari el dimarts 25 de novembre a les 19 hores. D’aquesta manera el Pressupost del Consell podrà incorporar els pressupostos dels consorcis comarcals, un cop aprovats pels propis ens, tal com estableix la LRSAL, Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.