Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Economia

Les principals xifres i idees del pressupost municipal 2015

Consulteu els grans capítols d'ingressos i despeses de l'Ajuntament i de l'empresa municipal Comu


Les principals xifres i idees del pressupost municipal 2015

LES XIFRES
(entre parèntesi, la variació en relació al pressupost de 2014)


PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT

Ingressos

-Impostos directes. 10.964.303,30 euros (+0,73%) (*)
-Impostos indirectes. 85.000 euros (-43,33%)
-Taxes i altres ingressos. 2.251.500,00 euros (-9,67%)
-Transferències corrents. 4.521.519,94 euros (-0,23%)
-Ingressos patrimonials. 280.857,10 euros (-1.21%)
-Alienació d'inversions. 0 euros
-Transferències de capital. 16.000 euros (-96,77%)
-Passius financers. 498.000 euros (-24,26%)

(*) Els impostos i taxes estan congelats i si es produeix aquest petit increment és perquè ha augmentat la base de contribuents.


Despesa per capítols
-Personal. 7.960.051,80 euros (+3,72%)
-Béns i serveis. 7.737,156,44 euros (-0,77%)
-Despeses financeres. 263.180,17 euros (-21,44%)
-Transferències corrents. 756.824,00 euros (-1,39%)
-Inversions reals. 514.000 euros (-55,44%)
-Transferències de capital. 3.600 euros (0%)
-Passius financers. 1.382.367,93 euros (-18,72%)Despesa per àrees
-Presidència. 2.103.963,56 euros (-7,58%)
-Economia i Serveis Interns. 5.490.057,34 euros (-2,64%)
-Serveis Urbans, Manteniment i Transports. 5.965.047,75 euros (-4,83%)
-Seguretat Ciutadana. 1.555.837,01 euros (+2,30%)
-Serveis Personals. 2.631.934,37 euros (+1,40%)
-Territori, Sostenibilitat i Habitatge. 870.340,31 euros (-23,10%)

 

Despesa per grans temes
-Finançament i endeutament. 2.336.545,47 euros
-Estructura. 2.756.705,15 euros
-Serveis a les persones i qualitat de vida. 13.523.929,72 euros

 


PRESSUPOST DE L'EMPRESA MUNICIPAL COMU

Ingressos

-Impostos directes. 0 euros
-Impostos indirectes. 0 euros
-Taxes i altres ingressos. 2.714,62 euros
-Transferències corrents. 21.487,60 euros
-Ingressos patrimonials. 363.920,95 euros
-Alienació d'inversions. 0 euros
-Transferències de capital. 122.049,92 euros
-Passius financers. 0 euros

Despeses
-Personal. 155.287,70 euros
-Béns i serveis. 107.296,50 euros
-Despeses financeres. 120.072,14 euros
-Transferències corrents. 0 euros
-Inversions reals. 0 euros
-Transferències de capital. 0 euros
-Passius financers. 127.516,74 euros

 

LES GRANS IDEES DEL PRESSUPOST 2015

-Un SQV amb serveis eficients.
-Un SQV amb una administració professional i moderna
-Un SQV integrador i amb més justícia social
-Un SQV innovador, connectat i competitiu
-Un Sant Quirze del Vallès Sostenible, de Qualitat i Ple de Vitalitat.