Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Consell Comarcal aprova un pressupost de 18.225.021 euros, que dedica més del 77% de la despesa a Benestar i Educació

En compliment de la LRSAL el pressupost consolidat incorpora els pressupostos dels consorcis comarcals i s’eleva a 36.626.836 euros


El Consell Comarcal aprova un pressupost de 18.225.021 euros, que dedica més del 77% de la despesa a Benestar i Educació

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat el pressupost per a l’exercici 2015, que preveu un equilibri en despeses i ingressos per l’import de 18.225.021,74 euros. Aquesta xifra representa un augment de l’11%  respecte del 2014, amb un import de 1,86 milions d'euros. A més, el pressupost consolidat incorpora els pressupostos dels consorcis comarcals, tal com estableix la normativa de la LRSAL.

Més del 77% del pressupost es destina a la despesa de l’Àrea de Benestar Social i Educació i la de transport escolar, inclosa dins l’Àrea de Territori i Cooperació. L’aprovació al Ple ha comptat amb els vots a favor dels grups comarcals del PSC, CiU, EUiA i ERC, l’abstenció del grup comarcal de les CAV i el vot en contra del grup comarcal PP.
 
La presidenta de la Comissió d’Hisenda, Montse Playà, ha explicat que “es presenta un pressupost equilibrat, amb contenció de la despesa en els serveis generals de caràcter instrumentals  i amb uns augments centrats en serveis finalistes de caràcter social com les beques de menjador". També es centra en l’execució d’inversions amb recursos provinents de PUOSC de la Generalitat i subvencions de la Diputació de Barcelona, consistents en les obres de millora del mercat comarcal i en les primeres actuacions del projecte “Boscos del Vallès”, orientat a la prevenció d’incendis mitjançant la gestió forestal i l’aprofitament de la biomassa per a generar energia pel funcionament d’equipaments públics de la comarca.
 
Playa ha assegurat que “la crisi ha incidit doblement en les finances públiques, ja que per una banda s’han reduït  els ingressos al ritme de l’activitat econòmica i del consum, i per altra banda han augmentat les necessitats socials i la demanda de serveis públics. És una dinàmica en la que les Administracions Públiques vivim des del 2009, i que explica l’evolució dels nostres pressupostos, en reducció continuada des d’aquell any”.

La presidenta de la Comissió d’Hisenda també ha explicat que el pressupost del Consell Comarcal ha anat baixant des de l’any 2010, quan era de 21 milions, fins als 16 milions del 2014. També ha afirmat que “ara presentem una proposta de 18 milions pel 2015. Significa això que ha començat la recuperació? Tant de bò fos així, però un anàlisi de les nostres previsions revela que l’augment es continua destinant a la cobertura de necessitats socials bàsiques, com les beques de menjador, que justifiquen el 70% de la pujada”.
 
Motius de l’augment de pressupost

Respecte el pressupost vigent aquest 2014, es produeix un augment de l’11%. La quantitat més important (1,6 milions d'euros) correspon a l’increment en el programa de beques de menjador, contemplat en el conveni amb el departament d’Ensenyament de la Generalitat, que passa de 3,36 milions d'euros el 2014 a 4,96 milions el 2015. Aquest augment és fruit del canvi de criteris en la distribució dels ajuts per a tota Catalunya, i de l’augment de les partides al departament.
 
També augmenta la dotació pel programa Mercavallès, on es consigna la inversió per a obres de millores a l’edifici del mercat, finançades amb un Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Un augment d’inversions per import de 516.645 euros respecte del 2014.
 
Un tercer canvi en el pressupost pel 2015 és en el programa de transport escolar, on hi ha una davallada de 566.000 euros motivada pels ajustos i reducció de despeses en el transport escolar no obligatori. Aquesta rebaixa es produeix per la remodelació de línies, per convenis amb els ajuntaments per la incorporació de rutes en els transports urbans ordinaris, i per l’anul·lació de rutes per l’obertura de nous centres escolars amb la consegüent reassignació d’alumnes.
 
Pel que fa al capítol 1, es produeix un cert augment de pressupost per la incorporació al Consell Comarcal d’un nou enginyer industrial, un arxiver i un enginyer forestal. Totes aquestes incorporacions estan equilibrades per ingressos provinents de subvencions de la Generalitat i de la Diputació.


D’altre banda el Capítol II s’ha vist reduït en més del 6% respecte l’any anterior, gràcies als ajusts realitzats a les contractacions del Consell Comarcal.
 
El pressupost per àrees
Àrea de Serveis Generals – 1.268.646 euros
Inclou: direcció i administració, recursos humans, atenció ciutadana, Sistemes i telecomunicacions, logística i compres, arxiu i documentació, intervenció i serveis econòmics i secretaria general i serveis jurídics.

Àrea de Govern – 1.733.342 euros
Inclou: direcció i administració, òrgans de govern, Mercavallès i Promoció Econòmica

Àrea  de Territori i Cooperació – 5.647.769 euros
Inclou: direcció i administració, Habitatge i obres, Territori, Activitats i Medi Ambient, transport escolar i suport a ajuntaments.

Àrea de Benestar i Educació – 9.575.262 euros
Inclou: Atenció, convivència familiar i infància (incloent beques de menjador), suport a la dependència, atenció social bàsica, administració de l’àrea, ciutadania, joventut i cultura
 
Pressupost consolidat
En compliment de la normativa fixada a la llei RSAL i altres disposicions del Ministeri d’Hisenda, els pressupostos del Consell Comarcal han d’incorporar com adscrits els pressupostos dels consorcis comarcals: Consorci per a la Gestió de Residus, Consorci de Turisme i Consorci per a la Promoció Econòmica i l’Ocupació (COPEVO). Els respectius consorcis han aprovat amb anterioritat el seu pressupost que ara queda incorporat al pressupost del Consell.
 
El total del pressupost consolidat del Consell i els consorcis és de 36.626.836,31 euros. Cal tenir en compte que el pressupost del COPEVO és només pel primer quadrimestre del 2015, data en que finalitzen els programes actualment en marxa. També és té en compte que s’està ultimant un estudi, pendent de decisió del Consell d’Alcaldes i dels Alcaldesses, que planteja la seva dissolució i la continuïtat dels seus servei en forma d’una nova àrea de promoció econòmica en el sí del Consell Comarcal