Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Els ajuntaments de Sant Quirze i de Terrassa signen el conveni per millorar la prestació de serveis al barri de Les Fonts

Els dos municipis amplien l’acord sobre el nucli que comparteixen i hi incorporen la participació de les entitats i el veïnat


Els ajuntaments de Sant Quirze i de Terrassa signen el conveni per millorar la prestació de serveis al barri de Les Fonts

L’alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, Montserrat Mundi, i l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, han signat aquest dimecres el conveni de col·laboració que ha de permetre millorar la prestació de serveis al barri de Les Fonts, que tots dos municipis comparteixen. L’acord assolit estableix mecanismes de coordinació més àgils i introdueix la participació ciutadana, ja que entitats i veïnat s’incorporen als organismes intermunicipals que es creen.

En l’acte de signatura, celebrat al local social del carrer Santa Teresa, l'alcaldessa de Sant Quirze ha destacat especialment la participació dels veïns: “Hem de millorar els serveis que tant Terrassa com nosaltres donem al barri, però cal una interlocució directa i uns canals de comunicació ràpids i àgils perquè els problemes i les demandes arribin als dos ajuntaments”. Mundi ha recordat que, a més, Sant Quirze crearà, al seu sector, un consell de participació que reforçarà aquesta línia de treball.

En un sentit molt semblant s’ha pronunciat l’alcalde de Terrassa, que també ha destacat que hi hagi una comissió tècnica que podrà resoldre moltes qüestions del dia a dia. “En definitiva, el més important és que els fontins i les fontines no pateixin per no saber a qui s’han d’adreçar exactament davant de qualsevol problema, incidència o inquietud”, ha dit Ballart.

Els mecanismes de coordinació

El conveni, que substitueix els signats el 1999 i el 2008, estableix una Comissió Intermunicipal dels dos ajuntaments. El seu objectiu és l'estudi, el foment i l'impuls d'accions que ajudin a la coordinació i la millora dels serveis que es presten al barri de Les Fonts, tant al sector que pertany a Sant Quirze com el que pertany a Terrassa. Un objectiu addicional, però que al qual se li vol donar la màxima importància, és el foment i potenciació dels canals de participació dels fontins i les fontines.

La Comissió Intermunicipal tindrà tres òrgans de treball:

-un comité de direcció intermunicipal, format pels dos alcaldes i tres membres dels respectius equips de govern, amb el suport tècnic que puguin requerir. Es reunirà un mínim de dues vegades l'any.

-una comissió tècnica intermunicipal, formada per personal tècnic i directiu dels dos ajuntaments, especialment de les àrees de Territori, Serveis Urbans, Serveis a les Persones i Participació. Es reunirà com a mínim una vegada cada tres mesos i sempre que ho demani un dels dos ajuntaments o a sol·licitud de si més no una tercera part de les entitats registrades a Les Fonts.

-una comissió plenària intermunicipal, que estarà integrada per les dues anteriors comissions i els representants de les associacions i entitats de Les Fonts. Es reunirà un mínim de dues vegades l'any i de manera extraordinària a petició d'un dels dos ajuntaments.

Les funcions específiques

A més dels objectius genèrics expressats anteriorment, les funcions específiques de la comissió intermunicipal seran els següents:

-Planificació, coordinació i millora de la gestió i manteniment dels equipaments culturals, esportius, socials i educatius, que són d'ús comú entre la ciutadania d'ambdós municipis.
-Coordinació i millora de la gestió dels serveis de transport públic.
-Coordinació i millora de la gestió del manteniment de la via pública, neteja i recollida d'escombreries. I concretament, la millora d'asfalts, manteniment de voreres, senyalització i manteniment del mobiliari urbà.
-Coordinació i millora de qualsevol punt àmbit que es consideri d'interès per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania del barri de les Fonts i/o per l'optimització de la gestió dels recursos que s'hi presten.
-Potenciació dels canals de participació dels ciutadans i ciutadanes.
-La Comissió Intermunicipal tindrà caràcter executiu per a la resolució de les qu_estions que es plantegin amb motiu de la interpretació i el compliment de les clàusules del present conveni.