Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

L'Ajuntament aprova definitivament les ordenances fiscals per a 2015

Preveuen la congelació dels impostos, les taxes i els preus públics


L'Ajuntament aprova definitivament les ordenances fiscals per a 2015

El ple de l’Ajuntament de Sant Quirze ha aprovat definitivament les ordenances fiscals per a 2015. La sessió plenària extraordinària ha desestimat totes les al·legacions que s’havien presentat i, per tant, les ordenances estaran en vigor el proper 1 de gener.

Les ordenances ja definitives preveuen la congelació dels impostos, les taxes i els preus públics. Els contribuents santquirzencs pagaran els mateixos rebuts que aquest 2014 i gaudiran, a més, de novetats com una major justícia i equitat en alguns descomptes.

El principal tribut local, l’Impost de Béns Immobles, tindrà el mateix import per a la major part de contribuents. Una part d’ells pagarà una mica més, ja que el ministeri d’Hisenda, a través del Centre de Gestió i Cooperació Tributària, ha revisat i actualitzat d’ofici alguns valors cadastrals de finques on s’havien aixecat construccions d'edificacions, o ampliacions i millores en les ja existents, que no havien estat declarades.

L'Ajuntament de Sant Quirze és aliè a aquesta revisió i tampoc té marge per compensar-lo amb una rebaixa de l’IBI, ja ho impedeixen les mesures aprovades pel govern central el 2012 per a aquell mateix any i 2013 i prorrogades per a 2014 i 2015.

Tanmateix, l’Ajuntament ha congelat taxes i impostos en tot allò que depén d’ell. “I no pujarem tipus de l’IBI, quan sigui possible a partir de 2016, si depén de mi”, diu l’alcaldessa de Sant Quirze, Montserrat Mundi.

També es pagarà el mateix rebut d’escombraries, l’altra gran figura tributària. En aquest cas, si bé hi haurà una nova adjudicació que reduirà els costos de recollida, “els costos de tractament dels residus continuen creixent i això impedeix baixar la quota sense fer que el servei sigui encara més deficitari”, raona el tinent d’alcalde d’Economia i Serveis Interns, Josep Antoni Delgado.

Modificat el descompte de l’IBI per famílies nombroses


Les ordenances aprovades per l’any vinent incorporen una modificació del descompte de l’IBI per famílies nombroses. A més dels llindars de renda ja establerts es tindrà en compte el nombre d’integrants de la família: els ingressos totals de la unitat familiar es dividirà pel nombre dels seus membres. El criteri és que, amb idèntica renda, no és el mateix tenir tres que cinc o vuit fills.

Una altra novetat és que no s’haurà de tributar plus-vàlua en el cas de dació en pagament d’un habitatge per cobrir el deute hipotecari, adaptant a Sant Quirze la normativa estatal. I una altra és que queden exempta d’imposició la telefonia mòbil pel que fa a la taxa d’aprofitament de domini públic per part d’empreses. També es manté la bonificació fiscal de l’impost de circulació, segons l’antiguitat dels vehicles.

El calendari del contribuent

Impost sobre Béns Immobles
Del 2 de febrer de 2015 al 2 d'abril de 2015
Domiciliats: Primer pagament, 27 de febrer de 2015; Segon pagament: 30 d'abril 2015; Tercer pagament: 30 de juny de 2015; Quart pagament: 30 de setembre de 2015

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
De 2 de març de 2015 fins al 4 de maig de 2015

Taxa de guals
Del 30 d'abril de 2015 fins a l'1 de juliol de 2015

Taxa de conservació del cementiri

Del 29 de maig de 2015 fins al 29 de juliol de 2015

Taxa de recollida d'escombraries

Del 28 de setembre fins al 30 de novembre de 2015