Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

L´Ajuntament inicia l´arranjament del carrer de l´Oreneta

L´actuació millorarà la mobilitat i el pas de vianants


L´Ajuntament inicia l´arranjament del carrer de l´Oreneta

L´Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha iniciat avui les actuacions al vial de Sotavia, per tal de millorar el pas de vehicles i vianants. Aquesta actuació s´emmarca dins dels arranjaments de pistes i vials forestals, fins que el desenvolupament urbanístic de la zona el configuri com a carrer de l´Oreneta. Ara, però, aquest arranjament permetrà millorar la mobilitat d´entrada i sortida de la zona, i connectar els veïns amb Castelltort, doncs aquest carrer comunica Castelltort amb l´àmbit de Can Canals.

Ja fa dos anys que l´Ajuntament treballa en la proposta d´urbanització del sector, tal i com marca el Pla General d´Ordenació Urbanística. Una operació que cal dur a terme mitjançant cooperació, és a dir, mitjançant quotes d´urbanització per part dels diferents veïns. Les accions que cal fer per desenvolupar la unitat d´actuació són: redacció del Pla Parcial, redacció del Projecte de reparcel·lació, redacció del projecte d´urbanització, projecte de telecomunicacions i serveis postals i projecte d´integració paisatgística.

Per tal de fer efectius aquests projectes, l´Ajuntament ha rebut del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya una subvenció per de 241.320 euros. Aquest import permetrà avançar en l´obra, de manera que estalviarà costos al veïnat de la zona.

Recordem que aquesta unitat té el seu origen en unes iniciatives de segona residència dels anys cinquanta, sense previsió d´infraestructures ni dotacions. En l´actualitat, moltes d´aquelles construccions han esdevingut residències permanents, i altres segueixen essent segones residències, les menys, en mal estat de conservació.

També es preten millorar l´accessibilitat del sector, tant pel que fa als sistemes generals com a les vies locals.

També és bàsic per a aquest sector i el de Castelltort, la comunicació entre els dos, a l´igual que la realització dels serveis d´enllumenat i xarxa de clavegueram.

Segons que ha manifestat el tinent d´Alcaldia de Territori, Pep Llamas “aquesta subvenció beneficia el veïnat, doncs és un import que no hauran d´aportar, que s´estalvien. Actualment, però, nosaltres treballem en l´adjudicació dels treballs, de tal manera que durant el proper any puguem posar-los en coneixement del veïna, per tirar endavant la urbanització del sector i determinar així les càrregues urbanístiques de cada propietari. Ara, però, amb l´arranjament d´aquests dies, intentem millora les condicions de la zona”.