Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Avisos

Obert el termini per pagar l’impost de vehicles, fins al proper 4 de maig

Del 2 de març al 4 de maig. Consulteu aquí tota la informació


Obert el termini per pagar l’impost de vehicles, fins al proper 4 de maig

Des d’aquest 2 de març, i fins al proper 4 de maig, és obert el termini per pagar voluntàriament l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (popularment, l’impost de circulació), en el cas dels contribuents que no tenen el rebut domiciliat. Recordem que l’Ajuntament de Sant Quirze té aprovades diverses bonificacions sobre aquest impost. Per beneficiar-se’n, cal sol·licitar-ho abans de la finalització del període voluntari pagament. Hi ha tres tipus de bonificació:

-Per antiguitat del vehicle

a) Vehicle de 25 anys o més: 50% de descompte

b) Vehicle de 30 anys o més: 75% de descompte

c) Vehicle de 35 anys o més: 100% de descompte

-Vehicles elèctrics o híbrids amb dos o més motors, un dels quals ha de ser elèctric: 50% de la quota

-Vehicles de baixa emissió de CO2, en els termes establerts per la Generalitat:
50% de la quota
 

Com pagar-ho?
Els contribuents que no tenen domiciliat el rebut de l’impost de vehicles rebran una notificació o avís de pagament. Disposen dels següents mitjans per satisfer aquest tribut:

-Per finestreta o per caixer automàtic de les entitats bancàries col·laboradores de l’Ajuntament de Sant Quirze: Catalunya caixa, Caixabank, Banco Popular, Banc Sabadell Atlàntic, Santander Central Hispano o BBVA.

-Per internet Banca en línia: aquesta opció està disponible per als clients d'entitats amb servei de banca electrònica

-Per domiciliació bancària: podeu domiciliar els vostres rebuts lliurant l'autorització annexa als avisos de pagament a la vostra entitat bancària o fer la petició a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Les peticions de domiciliació s'hauran de realitzar 20 dies abans de l'inici del període voluntari de cada tribut.

-Presencialment amb targeta de crèdit o dèbit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, en horari d'atenció al públic. Els horaris són els següents:

Oficina d’Atenció Ciutadana (Ajuntament)
Dilluns a dijous, de 8:30 h a 20 h
Divendres, de 8:30 a 14 h
3er dissabte de mes, de 9 a 14 h

OAC Torre Julià (Carrer de Josep Mitats, 10, Les Fonts)

Dimecres, de 16:45 h a 20 h
Divendres, de 8:45 h a 14 h

-Per internet amb targeta de crèdit o dèbit en la Seu Electrònica municipal


Consells pràctics sobre els terminis
A les entitats bancàries es podrà pagar per finestreta dins del seu horari d’oficina. Al caixer, es pot pagar en general fins a les 12 de la nit del darrer dia ade termini, però aconsellem consultar-ho amb l’entitat. En tot cas, el millor és no deixar el tràmit fins al darrer moment.

Els pagaments amb targeta de crèdit o dèbit en les modalitat de la seu electrònica municipal o de banca en línia de les entitats, permeten realitzar el pagament fins les 12 hores de la nit de l'últim dia del període de cobrament en fase voluntària.

Si el termini vigent per fer el pagament està exhaurit, no es podrà realitzar. Per poder-lo fer efectiu, caldrà sol·licitar una nova notificació amb un nou termini de pagament. La sol·licitud pot fer-se presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o en línia, si el contribuent disposa de certificat electrònic reconegut. També pot fer-se la petició via correu electrònic al correu oac@santquirzevalles.cat, que facilitarà el nou codi de pagament i referència per fer-lo efectiu.

Quins recàrrecs tenen els rebuts fora de termini?

Els rebuts que no hagin estat abonats en període voluntari tenen un recàrrec del 5%. En el moment que es notifica aquest deute en fase executiva, el recàrrec és del 10%. Si no es fa l'abonament dins del termini establert a l'última notificació, el recàrrec serà del 20 % i, a més, s'imposaran interessos de demora.

Fraccionament i ajornament
L’Ajuntament de Sant Quirze ofereix la possibilitat de fraccionar o ajornar el pagament de rebuts d'acord amb unes condicions determinades. Podeu consultar el tràmit de fraccionament o ajornament clicant aquí.