Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Atenció ciutadana

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aprova el Catàleg de dades i documents interoperables

Es fa efectiu el dret dels ciutadans de no aportar dades i documents que ja tenen les administracions públiques


L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès aprova el Catàleg de dades i documents interoperables

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha aprovat el Catàleg i Protocol de Dades i Documents Interoperables Municipal i l’ha publicat a la seva seu electrònica, dins de l’apartat “Catàlegs de dades i documents”. En aquest enllaç, podeu veure en quines situacions administratives us serà útil aquesta novetat, que fa efectiu el dret dels ciutadans a no aportar dades i documents que ja tenen les administracions públiques.

El Catàleg de dades i documents interoperables és la relació actualitzada de dades i documents de titularitat i fonts pròpies de l’Ajuntament, així com les dades i documents que l’Ajuntament  pot consultar d’altres administracions públiques. És important saber que les consultes a tercers es realitzen de forma segura a través dels serveis Via Oberta del Consorci AOC, per la qual cosa la confidencialitat de les dades queda garantida.

Mitjançant aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès fa efectiu el dret dels ciutadans a no aportar les dades i documents que obren en poder de les administracions públiques, les quals han d’utilitzar mitjans electrònics per obtenir aquesta informació (Dret reconegut a l’article 6.2.b de la Llei 11/2007, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, i a l’article 25.4 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya).