Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Nova convocatòria d’ajuts de la Generalitat per a prestacions per al pagament del lloguer

La mesura està adreçada a diversos col·lectius específics


Nova convocatòria d’ajuts de la Generalitat per a prestacions per al pagament del lloguer

La Generalitat ha fet pública una nova convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l’any 2015, adreçades a col·lectius específics:

a) Ser titular d’un contracte de lloguer o, excepcionalment d’un contracte de sotsarrendament legal i consentit, de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, celebrat a partir de l’1 de novembre de 2014, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques, excepte l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

b) Ser persona física arrendatària d’un habitatge, que hagi estat beneficiària de les prestacions aprovades de conformitat amb la Resolució TES/527/2014, de 4 de març, per la qual es fa pública la convocatòria extraordinària per a la concessió de prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d’amortització hipotecària per a l’any 2014, adreçada a persones en situació d’atur de llarga durada.

c) Ser persona física que ha estat beneficiària de la prestació econòmica d’urgència especial adreçada a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulada a la Resolució TES/2932/2012, de 21 de desembre.


Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

–Per al supòsit a): 30 d’octubre de 2015

–Per als supòsits b) i c): 29 de maig de 2015


És important tenir en compte que aquestes prestacions són incompatibles amb altres similars, o amb el manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d’Emancipació, en les mateixes mensualitats de l’any. En aquest enllaç en trobareu més informació.