Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Via Pública

Tractament contra el morrut de les palmeres del Parc de Les Morisques i de la rotonda dels FGC

El proper dijous 16 de juliol es realitzarà una actuació fitosanitària en aquestes arbres


Aquest dijous 16 de juliol, de les 7 a les 9 del matí (aproximadament), es realitzarà un tractament fitosanitari contra el morrut de la palmera als exemplars ubicats al Parc de Les Morisques i a la rotonda dels FGC. El tractament el farà l’empresa Parcs i Jardins Catalunya, SL, que té els requisits tècnics per a realitzar aquest tipus de tractament (núm. B-0122-S del Registre d’Establiments i Serveis Plaguicides).
El morrut de les palmeres és un escarabat de recent introducció al nostre territori, que colonitza moltes espècies de palmeres, i que afecta principalment a les Phoenix canariensis i les Phoenix dactylifera. Les femelles posen de 300 a 400 ous al teixit tendre de la corona i a les ferides del tronc, on es desenvolupen les larves. Quan els adults abandonen la palmera, aquesta ja està completament destruïda.

És molt difícil detectar la presència de la plaga dins de les palmeres, i moltes vegades cal recórrer a aparells acústics especialitzats. Els símptomes externs es manifesten en un assecament de les fulles centrals de la corona. Quan avança l’atac les fulles centrals engrogueixen i es marceixen, de forma que en poques setmanes, la pràctica totalitat de la corona es veu afectada, originant la mort de la palmera.
A causa que els tractament insecticides són poc eficaços per aconseguir un control eficaç, és bàsica la ràpida detecció dels focus per tal de procedir a l’arrencament i destrucció de les palmeres afectades i evitar la dispersió de la plaga.

Tractament Fitosanitari
El Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya ha establert una estratègia de tractaments preventius, curatius i de manteniment basada en 5 tractaments per any amb els següents productes químics: Clorpirifos i Imidacloprid. La forma que dóna millors resultats per fer el repartiment del producte consisteix en la instal·lació d’una carxofa de dutxa al final de la màniga i així mullar bé la base de les fulles.
L’ús de productes fitosanitaris comporta riscos tant per a la salut humana com per al medi ambient. Això fa necessària l’adopció d’una sèrie de precaucions i mesures de seguretat abans d’iniciar qualsevol tractament, especialment si es tracta d’un espai urbà amb concurrència.

Per això, s’adoptaran les mesures de seguretat per evitar que tinguin accés terceres persones durant l’execució del tractament, per tal d’evitar qualsevol efecte perjudicial directe o indirecte sobre la salut de les persones: informació prèvia, senyalització. El tractament, però, no requereix de termini de seguretat i per tant la reentrada en la zona serà immediata.