Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

L’IBI baixarà un 8% l’any 2016

L’impost baixarà en aquest percentatge sempre que es mantingui el tipus impositiu actual


L’IBI baixarà un 8% l’any 2016

El Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha aprovat per unanimitat sol·licitar a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya l’actualització dels valors cadastrals dels immobles urbans de Sant Quirze del Vallès. Aquest fet implicarà l’aplicació del coeficient reductor del 0,92%, que està previst que incorpori la futura Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2016 i que implicaria una rebaixa de l’Impost sobre els Béns Immobles d’aproximadament un 8%. Aquesta reducció del valor cadastral també tindrà una repercussió directa en les plusvàlues.
 
En anys anteriors no es contemplava l’aplicació de coeficients reductors per als municipis que van fer les seves revisions cadastrals els anys 2004 i 2005, per considerar-se que els valors de mercat encara guardaven relació amb els nous valors fixats en aquests dos anys.
 
Aquesta rebaixa del valor cadastral, en cas que es mantingui el tipus impositiu del 0,5053 actual que aplica l’Ajuntament, implicaria una disminució dels ingressos per valor de 600.000 euros anuals. És per això, que el punt de Ple també portava l’aprovació de prendre les mesures fiscals i pressupostàries adients per compensar la pèrdua d’ingressos.

La inclusió d’aquest punt es va haver d’aprovar abans de debatre’l. Junts per Sant Quirze, Ciutadans i Iniciativa van votar-hi a favor i, CiU i PSC, en contra.

Altres punts del Ple municipal ordinari del mes de juliol:

• Pròrroga del contracte de la concessió administrativa per a la gestió indirecta dels serveis de l'Escola Bressol Municipal
El Ple també ha aprovat la pròrroga del contracte de la concessió administrativa per a la gestió indirecta dels serveis de l'Escola Bressol Municipal, que ostenta l'empresa CLECE, S.A. La pròrroga és d'un any, de l'1 de setembre de 2015 al 31 d'agost de 2016, i per un valor de 543.056,32€. El punt es va aprovar per unanimitat.

• Aprovació tarifes de l'Escola Bressol Municipal, curs 2015-2016
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat els preus de l’escola bressol municipal El Patufet. Les tarifes per al curs 2015-2016 es mantenen igual que l’anterior, sense cap tipus d’augment. Aquest punt ha obtingut els vots favorables de Junts per Sant Quirze (8), PSC (2), Ciutadans (1) i ICV (1) i l’abstenció de CiU (4). Aclarim que el vot de Ciutadans és tan sols un perquè el regidor Luis Villa no ha pogut assistir a la sessió plenària. Més informació sobre aquest punt al següent enllaç

• Nomenament de representants municipals a altres entitats
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat el nomenament dels representants municipals a òrgans col·legiats. Més informació al següent enllaç

• Festes Locals 2016
La sessió plenària va aprovar per unanimitat com a dies festius el 9 de maig (Aplec de la Salut) i el 5 de setembre de 2016 (Festa Major).

• Declaració d'especial interès de les obres d'adequació del nou institut Salas Xandri i concessió de beneficis fiscals al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
El Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat llicència d’obres per a l’adequació d’espais i reparació de la coberta de l’Institut Salas Xandri. També ha demanat que les obres siguin declarades d’interès general o d’utilitat pública per tal de gaudir de les exempcions i bonificacions de les taxes i de l’impost sobre la construcció previstes en la normativa vigent. El Ple va aprovar per unanimitat aquest punt.

• Aprovació del Pla econòmic financer per el incompliment de la regla de despesa manifestat en la Liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2014.
Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.

• Ratificació adhesió a l'Associació de Municipis per Ia Independència
Aquest punt va comptar amb els vots a favor de Junts per Sant Quirze (8), CiU (4), i ICV (1). L’abstenció del PSC (2) i el vot en contra de Ciutadans.

• Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, per tal de penjar la senyera Estelada
Aquesta moció pretén que a la façana de l’Ajuntament, al Parc de les Morisques i a la  rotonda de l’entrada del poble per l’estació, s’hi instal·li de manera permanent la senyera estelada, com a símbol d’unitat i reivindicació social i nacional. El punt va comptar amb els vots a favor de Junts per Sant Quirze (8), i ICV (1), l’abstenció de CiU (4) i els vots en contra de PSC (2) i Ciutadans (1).

• Moció presentada per Junts-ERC- AM i ICV-EUiA-E i consensuada amb CiU, per tal d'instal·lar els rètols de municipi adherit a l'Associació Municipis per la Independència

El text presentat demana acompanyar a tots els cartells que identifiquen l’entrada de Sant Quirze del Vallès amb el rètol que ha preparat l’AMI pels municipis adherits. La moció ha comptat amb els vots a favor de Junts per Sant Quirze (8), CiU (4), i ICV (1) i els vots en contra de PSC (2) i Ciutadans (1).

• Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E i consensuada amb CiU, sobre la sobirania fiscal de Catalunya
Aquesta moció té l’objectiu que l’Ajuntament iniciï els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament dels impostos a través de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i sumar-se així al gruix de consistoris que exerceixen la sobirania fiscal. El text va comptar amb els vots a favor de Junts per Sant Quirze (8), CiU (4), i ICV (1) i els vots en contra de PSC (2) i Ciutadans (1).

• Moció presentada per C's i consensuada amb la resta de forces, per aplicar els coeficients d'actualització del valor cadastral a Sant Quirze del Vallès i que finalitza el proper 31 de juliol
El text presentat per Ciutadans pretén sol·licitar formalment l’aplicació del coeficient reductor per a aquest exercici 2015 a la Direcció General del Cadastre i obrir un debat amb la resta de forces polítiques sobre la necessitat de decidir el futur tipus de gravamen sobre l’IBI que s’està aplicant a Sant Quirze. La Moció va ser aprovada per unanimitat.

• Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, de suport al Correllengua 2015
La Moció manifesta la voluntat de l’Ajuntament a donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat i donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades. El text va ser aprovat per unanimitat.

• Moció presentada per CiU i PSC-CP i consensuada amb Junts per Sant Quirze, Ciutadans i ICV, per valorar la rebaixa de l'IBI
El text presentat té per objectiu que l’Ajuntament sol·liciti al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la Direcció General del Cadastre, que s’apliqui als valors cadastrals del terme municipal de Sant Quirze del Vallès els coeficients que pel seu decrement estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, i que actualment estan previstos en el 0,92%. En el text també es recull que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a congelar i, si és possible, rebaixar el tipus d’IBI vigent, que és del 0,5053 pels immobles urbans i del 0,75 pels immobles rústics. La moció va ser aprovada per unanimitat.

Podeu escoltar la totalitat del Ple al següent enllaç: Ple Municipal 30-07-2015

Vídeo del Ple (punts 1 al 12 de l'orde del dia)

Vídeo del Ple (punts 13 al 18 de l'ordre del dia)