Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Joventut

L’Ajuntament posa en marxa el Programa de Garantia Juvenil de Catalunya

L’objectiu del projecte és la reducció de l’atur juvenil


L’Ajuntament posa en marxa el Programa de Garantia Juvenil de Catalunya

L’Ajuntament, a través de la regidoria de Joventut, posa en marxa el Programa de Garantia Juvenil de Catalunya (PGJC) a Sant Quirze. Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Comissió Europea, el ministeri de Treball i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per incentivar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys.
El servei de Joventut Canya Jove forma part de la Xarxa d’Impulsors de la Garantia Juvenil, i organitza el proper dimarts 22 de setembre, a les 11 hores, al Centre Cívic Can Feliu, una píndola informativa on s’explicarà als i les joves assistents el funcionament del programa i facilitarà la inscripció a les persones interessades.
El Canya Jove, que compta amb el suport d'una tècnica itinerant del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a més d’oferir suport en la inscripció al Registre Únic del Sistema de Garantia Juvenil, informarà i assessorarà sobre el Programa, realitzarà una entrevista inicial i acompanyarà els joves participants durant tot el procés.

Requisits del PGJC
Els programes, que han estat dissenyats pel SOC, van dirigits a joves menors de 30 anys que no treballen, ni estudien, ni cursen cap formació. Els requisits per formar part d’aquesta iniciativa són:
- Tenir la nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu, o Suïssa, que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
- Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya
- Tenir entre 16 i 29 anys. També està adreçat a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.
- No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol•licitud.
- No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol•licitud.
- No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol•licitud.
- Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.
Un cop feta la inscripció, si es compleixen els requisits, la Generalitat oferirà al jovent sol•licitant la possibilitat de participar en un programa per millorar la incorporació al mercat de treball. Aquests programes poden ser accions formatives, pràctiques laborals, ofertes de feina o un itinerari d'emprenedoria.
Per a més informació, podeu consultar la pàgina http://garantiajuvenil.gencat.cat/