Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El ple municipal aprova per unanimitat la creació de la Comissió per a la protecció de la Serra de Galliners

Tots els grups donen suport a l’acollida de la població refugiada víctima dels conflictes a la Mediterrània


El ple municipal aprova per unanimitat la creació de la Comissió per a la protecció de la Serra de Galliners

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir per unanimitat la creació d’una Comissió per a la Protecció del medi natural i de la Serra de Galliners. Es tracta d’una comissió que, amb la voluntat de protecció, actuarà com a òrgan consultiu sobre les actuacions que s’han de dur a terme o que afecten al medi natural del municipi. L’Ajuntament ha considerat necessari l’establiment d’eines que garanteixin la protecció d’aquest espai. La comissió haurà d’informar en casos de concessió de llicències d’obres i/o activitats que incideixin en el medi natural; actuacions d’iniciativa pública que afectin l’entorn; en la modificació o ampliació de l’àmbit natural, especialment en la inclusió de nous espais o canvis en el nivell de protecció de l’àmbit existent i en totes les actuacions de la corporació en matèria de medi natural. Els seus informes no seran vinculants, però sí preceptius
La Comissió estarà formada per l’alcaldessa, com a Presidenta; el regidor de medi Ambient, un representant de cada grup polític municipal, el cap de l’àrea de Territori i Medi Ambient, el tècnic de Medi Ambient; la Secretària municipal i 9 representants de les entitats locals vinculades al medi natural o sensibilitzades per la seva defensa. També podrà asistir-hi amb veu i sense vot qualsevol veí del municipi.

Un altre dels punts destacats del ple d’ahir i que va comptar amb el vot favorable de tots els grups municipals va ser l’acord de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. La Junta de Portaveus del passat 7 de setembre va decidir portar al Ple l’acord, que contempla també l’adhesió al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per tal que Sant Quirze esdevingui municipi d’acollida. A més, s’insta al Govern espanyol a demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social; a augmentar el nombre de places d’asil així com el període d’acollida i donar suport als països d’asil. L’acord també insta al Govern de la Generalitat a actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil i donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. Cal remarcar que l’acord també implica revisar o actualitzar els plans d’acollida municipals i definir quin suport pot oferir el municipi per acollir les persones sol•licitants. De fet, la Mesa de Cooperació ja ha acordat destinar 3.539,90€, corresponents al 50% de l’import dedicat a emergències del 0,7% del pressupost municipal, que és la part que es destina per realitzar projectes en pobles de països desfavorits i gestionats per entitats locals. Aquests més de 3.500 euros s’empraran per donar suport als refugiats i refugiades que es troben en ruta.
 Les persones que vulguin donar suport a les persones refugiades poden omplir un formulari que trobaran al web municipal o adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana per oferir qualsevol tipus de recurs, que pot ser econòmic, professional (advocats, traductors…) o material, com ara acollida els primers dies o allotjament.

El ple també va aprovar ahir per unanimitat la creació de la Comissió d’Estudi del Reglament Orgànic Municipal. Una eina que ha de servir perquè entitats i veïnat puguin participar de la vida pública del municipi.  Es tracta d’un instrument de regulació del règim organitzatiu i del funcionament dels òrgans municipals, així com d’aquells aspectes administratius i de procediment que es considerin adients.

El sisè punt de l’ordre del dia feia referència a la sol•licitud de fraccionament del reintegrament de l’excés en la participació als tributs de l’Estat de 2013. El punt va ser aprovat amb el vot favorable de Junts per Sant Quirze, ICV i Ciutadans i les abstencions del PSC i CiU.

Cal remarcar també que la proposta d’oferta formativa, programes i preus públics per al curs 2015-2016 de l’Escola Municipal d’Adults va ser aprovada per majoria. Aquesta declara el centre de formació d’interès general i manté les tarifes per al nou curs sense augments.
Finalment, també es va aprovar per unanimitat la modificació pressupostària 13/15 mitjançant crèdits extraordinaris i transferències de crèdit. Aquesta modificació implica que el personal de l’Ajuntament pugui cobrar els 48 dies meritats corresponents a la paga extra de 2012 que el govern de l’Estat va retallar.
Mocions
El ple va votar per urgència la inclusió d’una moció referent a la planta Valeo de Martorelles. Tots els grups van votar a favor de la mateixa, reclamant a la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta martorellessenca amb un pla industrial de recorregut negociat amb la representació dels treballadors/es. També demana al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi a favor de la planta martorellessenca i faciliti el diàleg entre les parts. L’acord també estableix la sol•licitud als parlamentaris europeus catalans perquè realitzin accions per protegir la producció a Valeo – Martorelles.
La moció es traslladarà al al Comitè d’Empresa de Valeo – Martorelles, a les representacions al territori de CCOO, UGT i CGT, a la direcció de Valeo, al Departament d’Empresa i Ocupació, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya.


Una altra de les mocions de l’ordre del dia i aprovada per unanimitat fa referència a la retirada de la “Llei mordassa”. Segons l’acord, s’exigeix al govern del PP, la retirada immediata d’aquesta llei, doncs es considera una norma absolutament innecessària que retalla els drets políticis i civils, retornant a un Estat policial. Segons la moció, l’únic objectiu és el càstig, sense garanties jurídiques per a la ciutadania. Recordem que la llei estableix sancions per manifestar-se en contra dels desnonaments, difusió d’imatges d’antidisturbis golpejant manifestants, etc.
La moció exigeix la dimissió del Ministre de l’interior, Jorge Fernández Díaz.

 

Podeu escolar el ple al web de Ràdio Sant Quirze, al següent enllaç