Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

L'Ajuntament celebra el Ple ordinari de novembre

El consistori va aprovar un total de nou mocions


L'Ajuntament celebra el Ple ordinari de novembre

Ahir dijous es va celebrar el Ple ordinari del mes de novembre, el qual va començar amb els habituals informes de presidència i amb la novetat de la inclusió dels decrets aprovats durant el darrer mes d’octubre.
A continuació, el tinent d’Alcaldia delegat de l’Àrea d’Economia i Serveis Interns va donar compte al Ple dels informes emesos per la intervenció i la tresoreria respecte els moviments que consten en la comptabilitat del tercer trimestre de l’any, en relació al que estableixen els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Seguidament, el Ple va aprovar per unanimitat el nomenament del personal del servei d’Educació Nicolás Castellano i Nuria Ruestes com a suplents de la regidora Maria Domingo, als Consells Escolars dels centres educatius.
El punt que proposava la baixa de l’Ajuntament com a associat a la Federació de Municipis de Catalunya es va retirar del Ple, a petició dels grups de l’oposició, per tal de debatre’l a junta de Portaveus, i valorar la inclusió al proper Ple de desembre.
La creació i inscripció dels fitxers de dades de caràcter personal  “Usuaris dels complexos esportius”,  “Acolliment i recursos per refugiats” i “Processos participatius” va ser aprovada per unanimitat, atenent  l’obligació de l’Ajuntament a inscriure tots els fitxers que contenen i tracten dades personals al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.
També per unanimitat es va aprovar la modificació pressupostària 21/15 mitjançant suplements de crèdit.
Tanmateix, va ser unànime el vot a favor de la candidata Petra Molinero Mulas per ocupar el lloc de Jutgessa de Pau de Sant Quirze del Vallès per un període de 4 anys, així com de Josep Lluís Llopis Martí com a Jutge de Pau suplent.
El següent punt del Ple, que proposava l’inici de la revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Sant Quirze del Vallès, va comportar debat entre els diferents grups respecte la idoneïtat d’encarregar el projecte a la direcció dels  serveis tècnics municipals. La votació del punt va ser 8 vots a favor dels grups de govern Junts per Sant Quirze i ICV, 4 vots en contra de CIU, i 4 abstencions del PSC i Ciutadans.

Mocions
A continuació, es van aprovar les mocions presentades pels diferents grups municipals.
-    Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, consensuada amb tots els grups municipals, per a l’adhesió de Sant Quirze del Vallès a la Xarxa de municipis per l’economia social i solidària. Aprovada per unanimitat.
-    Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, consensuada amb tots els grups municipals, per ajuda d’emergència als camps de refugiats saharauis per la catàstrofe humanitària que viuen després de les pluges torrencials d’aquest mes d’octubre. Aprovada per unanimitat.
-    Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, consensuada amb tots els grups Municipals, de desplegament de la Llei contra la LGBTIfòbia. Aprovada per unanimitat.
-    Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, consensuada amb tots els grups Municipals, pel Dia internacional per a l’eliminació de la violencia envers les dones. Aprovada per unanimitat.
-    Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, consensuada amb el PSC, per declarar Sant Quirze del Vallès com a municipi oposat al tractat transatlàntic de comerç i inversions entre la Unió Europea i els Estats Units d’Amèrica (TTIP), al tractat de lliure comerç de la UE amb Canadà (CETA) i a l’acord multilateral per a la comercialització de serveis (TISA). Vots a favor: Junts per Sant Quirze, ICV i PSC Abstencions: CIU I Ciutadans
-    Moció presentada per Junts-ERC-AM, consensuada amb CIU, de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.Vots a favor: Junts per Sant Quirze i CIU. Vots en contra: PSC i Ciutadans. Abstencions: ICV
-    Moció presentada pel PSC –CP, consensuada amb tots els grups municipals, en defensa de l’exercici efectiu del dret de vot de les persones amb discapacitat intel•lectual. Aprovada per unanimitat.
-    Moció presentada pel PSC-CP, consensuada amb tots els grups Municipals, en defensa de la rebaixa de l’IVA cultural que afecta a la creació i producción de proximitat i a l’accés a la cultura en l’àmbit local. Aprovada per unanimitat.
-    Moció presentada pel PSC-CP, consensuada amb tots els grups Municipals, amb motiu de l’augment d’assassinats masclistes. Aprovada per unanimitat.
La sessió de Ple va finalitzar a les 22.30 hores amb l’habitual torn de precs i preguntes.

Podeu visionar la sessió de Ple en aquest enllaç.