Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple aprova definitivament un pressupost de 19,1 milions per l’any 2016

L'altre punt destacat de l'ordre del dia és dedicar una plaça a la Glosa


 El Ple aprova definitivament un pressupost de 19,1 milions per l’any 2016
El ple ordinari del mes de gener va tenir ahir com a punt central de l’ordre del dia l’aprovació definitiva del pressupost municipal i la resolució de les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública. Un pressupost que, tal com es va aprovar inicialment al mes de desembre, ascendeix a 19.176.286,3 euros.
El tinent d’Alcaldia d’Economia i Serveis Interns, Albert Falgueras, va ser l’encarregat de defensar la proposta de pressupost i d’argumentar els motius pels quals l’equip de govern va desestimar les al•legacions presentades pels grups municipals del PSC i de Convergència. 
Una de les al·legacions coincidents amb ambdós grups va ser la petició d’augment de la partida de solidaritat i cooperació i del percentatge del pressupost destinat a aquesta finalitat. L’equip de govern va manifestar la voluntat d’incrementar tant aviat com sigui possible aquest concepte i fer els possibles per recuperar el percentatge del pressupost que es destina, però d’acord amb les necessitats reals del municipi i programàtiques, com ara la dotació de la nova àrea de Drets Socials.
Les presentades pels convergents demanaven també reduir la previsió d’ingressos per plusvàlues, ICIO, llicències urbanístiques per considerar que un municipi que basa els ingressos en la construcció no és el model de poble cap el que cal anar. En aquest aspecte, l’equip de govern va manifestar que els ingressos actualment provenen en un percentatge important d’aquests impostos, que és un realitat, tot i que des de Desenvolupament Local s’estan estudiant nous camins que potenciïn els polígons industrials i l’establiment de noves empreses al poble. Convergència també va al•legar que els ingressos previstos per mercats no sedentaris eren irreals, ja que els impagaments d’aquestes taxes són molt irregulars i que, per tant, caldria excloure la previsió del seu cobrament. Aquesta petició, que l’interventor va advertir que no era legal, l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, va explicar que preveure que no es cobra  una taxa per un servei que s’està gaudint, com és l’ocupació de la via pública, és un greuge comparatiu molt important amb els comerciants i empresaris del municipi que paguen tots els seus impostos i taxes. 
Per la seva banda, el PSC va demanar l’eliminació de les partides destinades a dietes dels membres de l’equip de govern, l’increment de les partides destinades a solidaritat i cooperació i la incorporació d’una partida dedicada a la creació de la taula de l’esport i una altra per a sistemes de gestió de la qualitat. Referent a les dietes i desplaçaments, l’equip de govern va afirmar que havien reduït les partides al 50% i no havien tocat ni un euro des de la seva entrada a govern. La dotació d’aquestes només té com a objectiu poder fer front a desplaçaments llargs quan siguin estrictament necessaris. Convergència va fer incís que l’eliminació d’aquestes partides va ser recurrent quan Junts per Sant Quirze eren a l’oposició. Aquí Junts va argumentar que l’anterior equip de govern va fer una despesa de 24.000 euros en dietes, i Junts s’hi va oposar per l’import. En referència a la partida de Gestió de la Qualitat, del servei d’Atenció Ciutadana, el PSC, va destacar la gran pèrdua que suposava no continuar amb una certificació ISO a l’OAC, mentre que l’equip de govern va explicar que es volia apostar per la qualitat total, que arribi a totes les àrees i serveis, no només a l’OAC i, per això, s’havia iniciat la descripció de cartes de serveis i la creació de la comissió de millora i innovació per perseguir aquest objectiu. 
Falgueras va defensar el Pressupost aprovat inicialment a finals de desembre argumentant que la previsió d’ingressos està realitzada en base als obtinguts al 2015 i no és desmesurada. També va afegir que l’equip de govern té clar que vol anar augmentant les partides destinades a solidaritat i cooperació en un futur proper.
El pressupost municipal per a l’exercici 2016 es va aprovar amb els vots a favor de Junts per Sant Quirze (8) i ICV (1). CiU (4) i PSC (2) van votar-hi en contra i Ciutadans (2) es va abstenir.
El punt va comptar amb els vots a favor de Junts per Sant Quirze i ICV. CiU i PSC van votar-hi en contra i Ciutadans es va abstenir.
Altres punts i mocions:
 
A proposta de la Comissió Permanent de Nomenclatura de Vies Públiques es va estudiar favorablement el canvi de nom de la plaça de les Morisques a plaça de la Glosa i es va portar com a punt de Ple. Un dels arguments que va donar l’alcaldessa a la sessió plenària per a aquest canvi de nom és que la plaça de les Morisques podia arribar a prestar confusió a la ciutadania amb el Parc de les Morisques. L’alcaldessa va explicar que enguany fa cinc anys que es realitza la Mostra de Glosa a Sant Quirze i el fet de dedicar-li una plaça vol ser un reconeixement a la cultura popular dels Països Catalans. Segons va informar, el canvi no afecta al veïnat, ja que no consta cap persona empadronada ni tampoc existeix cap propietari domiciliat en aquesta via. Després d’aquestes explicacions, els 17 regidors i regidores de l’ajuntament van donar el seu vot favorable a aquest canvi de denominació de Via. 
 
 
Altres punts de l’ordre del dia:
• Moció presentada per C's, "Protocolo Educativo contra Transfobia y Acoso Escolar por Identidad de Género". Aprovada per unanimitat.
• Moció presentada per CiU, sobre el dret a vot als 16 anys. Aprovada. Vots a favor: Junts per Sant Quirze (8), CiU (4), PSC (2) i ICV (1). Vots en contra: Ciutadans (2).
•  Moció presentada per CiU, de suport als acords presos a la cimera pel clima celebrada a París, per un nou protocol del canvi climàtic (COP21). Aprovada per unanimitat.
• Moció presentada per CiU, de rebuig a l'acord marc del servei de menjador en centres públics de titularitat del Departament d'Ensenyament dels nivells obligatoris i/o segon cicle d'educació infantil. Aprovada per unanimitat.
• Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, de suport al banc d'ADN per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil. Aprovada per unanimitat.
• Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, de reconeixement de la figura de Nelson Mandela. Aprovada per unanimitat.
 
 
 Podeu veure el Ple íntegre aquí: https://youtu.be/CbncyRM_-oo