Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

S’inicia el període per sol•licitar els ajuts a l’escolaritat

El barem per atorgar-los el determinen criteris econòmics i socials de les famílies


S’inicia el període per sol•licitar els ajuts a l’escolaritat

Des del passat 1 de març ja es poden sol•licitar els ajuts econòmics de suport a l’escolaritat. Es tracta d’una ajuda destinada a les famílies per cobrir una part del cost de material, sortides escolars i llibres dels infants empadronats al municipi a educació infantil, primària i secundària obligatòria.

El barem de l’ajut vindrà determinat per criteris tant econòmics com socials, d’acord a les bases reguladores específiques.
 
Qui ho pot demanar?
Poden sol•licitar-ho les famílies amb infants de 3 a 16 anys que estiguin empadronades al municipi i que cursin estudis en centres educatius públics. Poden demanar-ho  també les famílies amb infants que hagin estat derivats a un centre concertat des de Serveis Territorials d’Educació.
 
 
La Junta de Govern Local en un termini màxim de 3 mesos acordarà les persones beneficiàries i els imports. Aquest acord es publicarà als centres educatius i el tauler d’anuncis corporatiu i s’establirà un termini de 10 dies, a comptar a partir de la publicació al tauler corporatiu, per a interposar al•legacions.
 
 
Un cop resoltes les al•legacions es procedirà al pagament dels imports. L’Ajuntament liquidarà el import econòmic assignat a cada beneficiari al Centre educatiu que li correspongui mitjançant endós. El centre educatiu lliurarà a cada beneficiari el material escolar, llibres i/o l’assignació de sortides que segons l’ajut li correspongui i dintre de l’any en curs.
 
La data límit per presentar les sol•licituds és el proper 15 de març. Podeu consultar els requisits i la documentació en aquest enllaç.
 
On es demana (Presencial)
 
Oficina d'Atenció Ciutadana
 
Oficina Ajuntament
Plaça de la Vila, 1 (08192)
Dilluns a dijous de 8:30 a 19h, divendres de 8:30 a 14h
i tercer dissabte de mes, de 9 a 14h
Telèfon: 937216800
 
Oficina Torre Julià de les Fonts
C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 16.45 a 20h i divendres de 8.45 a 14h
Telèfon: 937480136
 
 
email: oac@santquirzevalles.cat