Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Avui se celebra el Ple municipal del mes d’abril

Els punts de l’ordre del dia porten a aprovació un total de nou mocions


Avui se celebra el Ple municipal del mes d’abril

El ple ordinari municipal del mes d’abril està convocat per avui dijous dia 28 a les 19.30 hores a la planta baixa del Casal de Cultura, al carrer Nou, 10. L’ordre del dia és el següent: 

 
1. Aprovació acta
2. Informes de Presidencia
3. Donar compte de decrets
4. Informes primer trimestre de 2016, en relació a l’establert en els articles Quatre i cinc de la Llei 15/2010, de 5 de juliol per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
5. Donar compte del Decret d’Alcaldia 2016000818, rectificació liquidació pressupost municipal exercici 2015.
6. Proposta d’esmena del fitxer de dades personals “Processos participatius” d’acord amb les consideracions de l’ADPDCAT.
7. Proposta de ple inici i desplegament del procés “Pressupostos participatius Sant Quirze del Vallès 2017”.
8. Aprovació del sistema de gestió de qualitat-Cartes de serveis.
9. Tarifes del servei d’auto taxi per l’exercici 2016-aprovació.
10. Modificació de les Bases d’Execució del Pressupost General de 2016.
11. Modificació pressupostària 07/16 mitjançant crèdits extraordinaris i transferències de crèdit.
12. Moció presentada per C’s, en defensa de la cooficialitat de les llengües a Catalunya i de reconeixement de la seva pluralitat lingüística.
13. Moció presentada per PSC-CP, per la retirada de l’ordre de copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat.
14. Moció presentada pel PSC-CP, per sumar-se a la Xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.
15. Moció promoguda per la plataforma Aigua és Vida i presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, perquè els ajuntaments instin a la Generalitat de Catalunya a recuperar la gestió de l’empresa d’abastament d’aigua en alta “Aigües Ter-Llobregat”.
16. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, per a l’aplicació de polítiques al servei de la ciutadania i per la defensa i la reconstrucció de l’estat del benestar en el marc del Primer de Maig de 2016.
17. Moció presentada per Junts-ERC i ICV-EUiA-E, de desobediencia davant la decisió del Tribunal Constitucional Espanyol d’anul•lar el decret català contra la pobresa energètica.
18. Moció presentada per Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E, per demanar a l’Estat Espanyol el traspàs íntegre a la Generalitat de Catalunya de les línies ferroviàries interiors de Catalunya.
19. Moció presentada per Convergencia, de rebuig a l’anul•lació del Tribunal Constitucional sobre el decret català en matèria de la pobresa energètica.
20. Moció presentada per Convergencia, per fer el pagament dels tributs a l’Agència Tributària de Catalunya.
21. Precs i preguntes.
 
Recordeu que el podeu seguir en directe per Internet live.tvrmanager.com i també a www.radiosantquirze.cat i al 89.5 FM.