Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

L’Ajuntament dóna compliment a la sentència referent a l’aparcament d’Anselm Clavé

L'expedient administratiu ha estat objecte de moltes controvèrsies i es remunta a l'any 2006


L’Ajuntament dóna compliment a la sentència referent a  l’aparcament d’Anselm Clavé

L’Ajuntament de Sant Quirze del  Vallès ha aprovat una modificació pressupostària per donar compliment a la sentència que considera la concessió de l’aparcament d’Anselm Clavé, una concessió d’obra pública i no una concessió de domini públic i que l’obliga a pagar 28.293, 13€. Aquesta sentència és ferma i representa només un 0,01  % de l’import sol•licitat inicialment per la part demandant, de 1.652.142,88 euros.

Aquest expedient administratiu ha estat objecte de moltes controvèrsies i es remunta a l’any 2006, quan després de dos procediments de contractació que es van declarar deserts, Construcciones Lahoz es va presentar en una tercera licitació i l’Ajuntament va aprovar l’atorgament de la concessió demanial sobre el domini públic local per la construcció d’un aparcament a la plaça d’Anselm Clavé a Construcciones Lahoz.
Quatre anys més tard, al 2010, la concessionària va presentar una reclamació que demanava que l’Ajuntament es fes càrrec del desequilibri econòmic existent per un valor de 1.482.142,28 euros. El fonament de la reclamació era que no es tractava d’una concessió demanial, sinó d’una concessió d’obra pública. D’aquest recurs contenciós se’n va derivar una sentència l’any 2013 que donava la raó a l’Ajuntament , però  Construcciones Lahoz va tornar a recórrer al Tribunal Superior de Catalunya (TSC), augmentant la petició inicial de 1.482.142,13 euros fins a 1.652.142,88. Si bé el TSC estima en part el recurs presentat per la part actora, en el sentit que qualifica el contracte com una concessió d’obra pública i no una concessió de domini públic, no considera acreditat l’import de més d’un milió i mig d’euros com a quantia del dany, ja que també s’han de tenir en compte els deures i riscos inherents a la pròpia posició del contractista.
Segon litigi
En un altre ordre de coses, Construcciones Lahoz va presentar també una reclamació per restablir l’equilibri econòmic i per resoldre el contracte, que té una vigència de 50 anys,  de mutu acord. En la primera instància, el jutjat va fallar a favor de l’Ajuntament, però la sentència va ser recorreguda per Construcciones Lahoz al Tribunal Superior de Catalunya. Hores d’ara, l’Ajuntament està pendent de la sentència  d’aquest recurs on Construcciones demana que se li abonin 5.900.000 euros per restablir l’equilibri econòmic.
Acusacions
Malgrat l’Ajuntament dóna absolut compliment a les sentències, ha rebut reiterades acusacions dirigides a funcionaris i càrrecs polítics d’haver comès delictes tipificats en el codi penal, com ara la falsedat documental, la coacció, la prevaricació o la malversació dels cabdals públics. Davant d’aquest fet, l’Ajuntament de Sant Quirze defensa la professionalitat dels treballadors públics, de tots i cadascun dels que han intervingut en aquest expedient  des de fa 10 anys i no admet que sobre ells es realitzin comentaris acusadors o que portin lloc a confusió.