Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Atenció ciutadana

La taxa d'escombraries es pot pagar voluntàriament a partir del 30 de setembre

Existeixen diverses exempcions i bonificacions segons els requisits establerts


La taxa d'escombraries es pot pagar voluntàriament a partir del 30 de setembre

El proper 30 de setembre comença el període de pagament voluntari de la taxa d’escombraries. Un termini que s’allargarà fins al 30 de novembre.

Les ordenances fiscals recullen la possibilitat tant d’exempció com de bonificació sempre i quan es compleixin els requisits establerts. 
L’exempció bé determinada pel nivell d’ingressos anuals de la unitat familiar o persones que estiguin empadronades al domicili i en funció dels següents barems:
 
Núm. Residents    Renda Màxima
1                           13.146,75 €  (1,65 * IRSC)
2                           13.943,53 € (1,75 * IRSC)
3 o més                   14.740,30 € (1,85 * IRSC)
 
Les bonificacions es poden gaudir també en funció dels ingressos o en funció de les aportacions realitzades a la deixalleria o punts d’oli automatitzats. 
 
•En relació als ingressos anuals de la unitat familiar o persones empadronades, es poden gaudir de les següents bonificacions: 
                                                                                                     
Renda màxima                                        Bonificació
 14.740,31 €  (1,85*IRSC)                        85,00%
 15.138,69 € (Fins a 1,90 * IRSC)        60%
 15.537,07€  (Fins a 1,95 * IRSC)        35,00%
 15.935,46 €  (Fins a 2,00 * IRSC)        20,00%
 
•En funció de les aportacions a la deixalleria, gaudiran d’un 10% de bonificació els contribuents que hagin realitzat entre 5 i 9 aportacions, i d’un 20% a partir de 10. Aquestes bonificacions s’apliquen directament a la taxa però la persona s’ha hagut d’acreditar quan les ha realitzat amb la Targeta Ciutadana de Serveis.
Ambdues bonificacions són compatibles. 
Les exempcions o bonificacions únicament es poden aplicar a l’habitatge habitual. Per determinar els ingressos anuals bruts es valoren el conjunt d’ingressos i rendes de la unitat familiar o de les persones que resideixin a l’habitatge.
Per poder optar a les exempcions o bonificacions que s’apliquen en funció del nivell d’ingressos cal omplir la sol•licitud específica que podeu trobar en aquest tràmit, o bé al document relacionat inferior. A continuació, caldrà presentar-la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana durant el període voluntari de pagament (30 de setembre – 30 de novembre), .  Es concediran d’ofici, sense sol•licitud prèvia, quan l’Ajuntament disposi d’una autorització dels residents de l’habitatge per a consultar les dades de l’Agència Tributària.